Replik från V: Ge Lidingös unga chansen att bo kvar

Debatt9 september 2022 kl 11.324

Lidingö borde hamna i riksmedia för vårt fantastiska föreningsliv, våra livaktiga idrottsföreningar, vår vackra natur nära storstan eller vår god kommunala service. Tyvärr blir det sällan så och inte heller denna gång. Istället handlar det, återigen, om att Moderaterna gjort bort sig. Man kan tycka att ett parti som haft en dominerande ställning i kommunen under så lång tid borde veta bättre än att gång på annan skämma ut Lidingö med obetänksamma uttalanden eller arvodesskandaler. De senaste åren ger dock ett dystert facit. 

Jag är uppvuxen i Baggeby och Bodal. En höghusunge, helt enkelt. Jag älskar Lidingö minst lika mycket som kommunstyrelsens ordförande Daniel Källenfors (M). Skillnaden mellan oss tycks vara att om Daniel får fortsätta bestämma ska färre kunna växa upp som jag. Själv vill jag tvärtom att fler ska få den chansen. Det ska ske genom en småskalig och omtänksam förtätning av Lidingö. För vi som bor här trivs här. Så måste det få fortsätta vara. Det är därför som många Lidingöungdomar vill bo kvar här när de flyttar hemifrån. Men det finns tyvärr för få hyresrätter. Det går dock att bygga både billigt och klimatsmart. Men då måste viljan finnas. Viljan att ta ansvar för kommande generationer av Lidingöbor. Lidingö får inte bli ett gated community för välbeställda pensionärer. 

Vänsterpartiet har kommit med ett antal konkreta förslag på var vi vill se förtätning. Det handlar om hårdgjorda ytor, parkeringsplatser där det hade varit smartare att ha butiker och människor ovan jord och bilar under jord, som stadshusparkeringen i Lidingö Centrum eller parkeringen utanför Ica Kvantum i Larsberg. 

Vi går till val på att återupprätta ett allmännyttigt bostadsföretag på Lidingö. Det är ett konkret sätt att återta kontrollen över bostadsbyggande i kommunen,nta bostadssicialt ansvar och se till att våra unga har vettiga chanser att kunna bo kvar på Lidingö om dom vill. Daniel Källenfors och Moderaterna vill bevisligen skicka Lidingös ungdomar till Botkyrka, Solna eller Sundbyberg, ingen skugga ska falla över dom kommunerna, men det skulle självklart vara bättre att Lidingö tog ansvar och gav våra unga möjligheten att bo kvar i vår fantastiska kommun. 

Jonas Lundgren (V)
Gruppledare i kommunfullmäktige
Ledamot i kommunstyrelsen

Kommentarer

 1. Lidingöpolitiken är en storm i ett vattenglas. Alla partier tycker i stort sett samma sak. Lokalt. Ett förslag är att partiföreträdarna tillbringar en vecka tillsammans ute på Björkskär och kommer tillbaka för Lidingös bästa.

 2. Tack Jonas Lundgren för ställningstagandet i en av de viktigaste politiska frågorna. Bostaden är en grundläggande förutsättning för människors liv och leverne – arbete familj och hälsa. Utan en bostad med rimlig hyra riskerar både arbete familj och ekonomi att raseras.
  Högerns ”bostadspolitik” sorterar medborgare, en viss grupp prioriteras andra sovras bort.
  Hur definierar egentligen moderater och dess gelikar begreppet ”samhälle”?
  Ordets kommer ur ”sammanhålla”
  ”hålla samman”.
  Såå, ett samhälle värt namnet är byggt på samarbete och samförstånd om samtliga invånares grundläggande behov och rättigheter.
  Man bygger ett samhälle för alla!
  Hur svårt är det? Inte alls, om viljan finns.

 3. Det är lite märkligt att ena sekunden höra hur bra det är på Lidingö och att fler borde få chansen att bo här, för att i nästa sekund höra hur fel allting sköts! För det första: ännu mer förtätning av Lidingö gör att miljöproblemen ökar, för det andra har vi ingen egen bostadskö för unga på ön. Vill Lidingöborna ha den plats de flesta har valt som sin, eller vill de ändra den till en ny förort? Låt bankerna sänka räntan för ungdomar och ta bort amorteringskraven, kanske också att staten sänker skatten för ungdomar för sina första arbetsår, så att de har möjlighet att spara grundplåten till sin första bostadsrätt.
  Apropå skolan är det Lidingös skolor och lärare jag vill hylla, men vi måste få ett annat bedömningssystem som gör att glädjebetyg ändras från andra kommuner, då det märks väl ute i arbetslivet om man har hyllats för mycket för ”ingenting”. Jag håller med Daniel K att det behövs nationella bedömningskriterier för rättvisare bedömning. Det kan inte vara lätt på högre utbildningar att få in studenter med så olika kunskaper där den ena har jättehöga betyg och inte klarar det som förväntas, medan de studenter som är färdigpreparerade för högre utbildning, inte ens kommer in!

  1. Jag tror du kommenterar på fel artikel igen, Irene. Det ser ut som detta borde hamnat under diskussion om källenfors haveri om betygen.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *