Renare luft i Lidingös förskolor

Filter från testkörningen i Högsätra förskola.
Lidingö6 mars 2024 kl 03.352

Under pandemin blottades brister vid förskolor och skolor när det gäller rening av virus från inomhusluft. Trycket från smittspridningen blev så hårt på personal och barn, att förskolorna fick skicka hem barnen och skolorna fick använda sig av hemundervisning vissa perioder. Den generella ventilationen klarade helt enkelt inte av att föra bort viruset ur lokalerna.

Med vetskapen om detta, så tog företaget Svensk Luftrening kontakt med Professor Rolf Nybom vid Semporelaboratoriet, Karolinska Institutet, som innehar 40 års erfarenhet av partiklar och deras påverkan på oss människor. Rolf blir ofta kontaktad av till exempel kommuner som har problem med sin inomhusluft, och där han då testar av luftkvaliteten och sedan analyserar vad som finns i luften.

Rolf förklarade direkt att den vanliga generella ventilationen inte renar luften från skadliga partiklar, utan endast tillför syre in i lokalerna (tillluft), samt transporterar bort koldioxid (frånluft).

Svensk Luftrening bestämde i början av 2021 att försöka förbättra luftens kvalitet inom förskolorna, där de minsta barnen vistas, de som är extra känsliga för smitta och sjukdom, och som lättare utvecklar astma och allergier av skadlig luft.

Genom olika kontakter hittade man en tillverkare i Sydkorea Dynair, som utvecklat en virusluftrenare under pandemin, med fokus på att effektivt rena inomhusluften från alla sorters virus, bakterier och andra skadliga partiklar. 2021 startade de testsamarbetet med Semporelaboratoriet, Karolinska Institutet.

Semporelaboratoriet testade virusluftrenaren under åtta månader, mot virus, bakterier, pollen, allergener och damm. Resultaten var otroligt positiva, efter att luften passerat alla filtreringsprocesser, så fanns inga partiklar kvar att analysera. Luften blev helt ren!

Efter noggranna analyser av resultaten, så behövde man nu testa luftrenaren i verklig förskoleverksamhet. Under 2023 började vi samarbeta med flera kommuner, bland annat Lidingö Stad.

Efter 20 månaders testning och utvärdering i tre av Lidingö Stads förskolor (Käppla, Högsätra och Näset), han man nu sammanställt alla korttidssjukfrånvarosiffror i jämförelse med samma period året innan. Resultaten är fantastiska!

Hela 47,8% mindre sjukfrånvaro bland personal, samt avlägsnande av stora mängder synliga partiklar i förfiltret, vilket minskar risken att utveckla astma och allergier.

De positiva följdeffekterna blir många:

 • Friskare barn
 • Friskare personal
 • Friskare föräldrar
 • Mindre VAB
 • Tryggare barn med ordinarie personal på plats.

Svensk Luftrening kommer nu att offerera luftrening till samtliga Lidingös förskolor och skolor. Om det går igenom kan det komma med i budgeten för 2025 och göra att förskolor och skolor på Lidingö får bättre luftmiljö redan nästa år.

Länk till Svensk Luftrenings hemsida här.

Kommentarer

 1. Jättebra, inte ett ögonblick för tidigt. Det är så många som far illa av alla föroreningar inkl virus och bakterier. Ordentlig rening av luften inne på äldreboendena hade säkert räddat många liv under pandemin. Ordentlig luftrening inomhus borde det vara lag på för många ytor.
  Även utomhus borde lagstiftaren följa WHO:s och USA:s regler och inte göra halvmesyrer. EU:s skärpta krav på partiklar i luft räcker inte. I Sverige har föroreningarna allvarliga effekter för gravida, demens, hjärt- och lungsjukdomar.

  1. Hej Jan.
   Vad roligt att du delar vår åsikt i denna fråga.
   Vi hoppas på ett bredare samarbete med Lidingö Stad inom en snar framtid, där även skolor och älderboenden borde bli aktuella.

   Mvh. Riccardo / Svensk Luftrening

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *