Ren båtbotten utan målning

Breviks Båtsällskap investerade i en så kallad "Hull-washer" för ett par år sedan. Den tar hand om och renar spillvattnet från bottentvätten. Tidigare använde man högryckstvätt. Nu sparar man hundratals liter vatten varje torrsättning och så sparar man på miljön.
Lidingö29 mars 2020 kl 05.51

Snart dags för sjösättning, men tänk på hur du gör rent din båts botten. Det går att få bort alger och havstulpaner utan gift, skriver Lidingö stad på sin hemsida.

På många båtklubbar, även på Lidingö, får du inte längre bottenmåla med gift- eller metallfärg. Men det finns alternativ: Borsttvätt är effektivt och kan användas om din båt inte är målad med "blödande" eller giftig färg. Nedan ser du var du hittar närmaste borsttvätt för båtar. Här finns också andra alternativ till bottenmålning.

Påväxt på båtbottnar kan vara ett problem då den ökar båtens motstånd i vattnet och bränsleförbrukning och avgasutsläpp ökar. Båtbottenfärger innebär utsläpp av giftiga ämnen till kustnära vatten. Att en färg är godkänd betyder inte att den är giftfri. Problemet med båtbottenfärger är att de inte bara påverkar havstulpaner utan även övrigt liv i vattnet. Använd därför i första hand mekaniska metoder mot påväxten.

Hämma tillväxt av havstulpaner

Två tips att slippa stark tillväxt av havstulpaner:

  • Förvara båten ovan vattenytan och sjösätt först när den ska användas. Mindre båtar kan förvaras på trailer på land. Men för både stora och små båtar kan en lyftanordning på båtplatsen vara en bra lösning.
  • Ett sätt att undvika havstulpaner är att tajma tvätten så att de inte hinner bli så många: På den svenska östersjökusten sätter sig havstulpanerna vid ett par tillfällen per säsong. Om du tvättar din båt strax därefter kan du hålla båten fri från havstulpaner hela sommaren. Genom tjänsten havstulpanvarningen kan du få information om när det är dags att tvätta din båt.

Båttvätt

Välj mekaniska metoder som:

  • Högtrycksspolning på land över spolplatta med rening.
  • Borsttvätt i vattnet (automatisk eller för hand). Tänk på att om du målat med ytmjuk och/eller kemiskt verkande färg bör du avstå från borsttvätt som saknar uppsamling av slam under båten.
  • Andra metoder är båtlyft, flytande skrovduk, pontoner med flera.
  • Borsttvätt i vattnet (automatisk eller för hand). Tänk på att om du målat med ytmjuk och/eller kemiskt verkande färg bör du avstå från borsttvätt som saknar uppsamling av slam under båten. Tvättas en båt som varit målad med båtbottenfärg ska tvättvattnet tas om hand och renas. Observera att det inte längre är tillåtet att tvätta sin bottenmålade båt på vinterförvaringsplatsen utan att ta hand om tvättvattnet.
  • Hull-washer (se bilden). Mekanisk rengöring med återvinning och filtrering/rening av spillvattnet.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *