Regeringens klimatexpert nöjd med Lidingö

Stad & Politik11 december 2023 kl 04.302

Regeringens klimatexpert John Hassler har hållit föredrag på Lidingö. Han berömde både EU, Sverige
och Lidingö.

– När det gäller koldioxidutsläpp gör EU, och därmed Sverige, vad som krävs nu. Mission completed!

Det var ett positivt budskap som professor John Hassler levererade till de många åhörarna som kommit till Ansgarskyrkan på torsdagsmorgonen. I samband med Lidingö stads klimatvecka bjöd Lidingömoderaterna in till ett öppet föredrag av regeringens särskilda utredare av klimatpolitiska åtgärder.

John Hassler redogjorde för EU:s klimatpolitiska ramverk ”Fit-for-55” och de ekonomiska följder han bedömer att regelverket kommer att ge. Hassler verkade inte oroad. Han menar att klimatåtgärderna kommer att innebära ”försumbara konsekvenser för den ekonomiska tillväxten”, eller rentav ha positiv effekt.

– Det här är inte olönsamt. Det kommer att generera tillväxt.

I våras fick han regeringens uppdrag att snabbutreda Sveriges klimatåtgärder mot bakgrund av EU:s överenskommelse. Det ledde till att han presenterade 46 förslag för klimatomställningen under viss uppståndelse i höstas.

Beträffande Lidingös klimatarbete ansåg Hassler att det mesta som har gått att åstadkomma på politisk väg redan är uträttat. Nu gäller det snarare att få företag, människor och organisationer att inse att det är ekonomiskt rationellt att ställa om. Regelverket på den europeiska marknaden, med betoning på handeln med utsläppsrätter, och skyddstullarna mot omvärlden skapar rätt ekonomiska drivkrafter.

– Att räkna koldioxidavtryck är inte riktigt relevant längre.

Att regeringen ber Hassler om råd är möjligen ingen tillfällighet. Till vardags är John Hassler professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet. På sin institution har han haft både Magdalena Andersson (S) och Anders Borg (M) som studenter.

– Anders Borg är faktiskt fortfarande min student, rent formellt, men han har "studieuppehåll", skrockar Hassler.

Kommentarer

  1. John Hasslers påstående att ”– När det gäller koldioxidutsläpp gör EU, och därmed Sverige, vad som krävs nu. Mission completed!” bygger inte riktigt på vetenskap. Utsläppen har inte alls minskat i den utsträckning som krävs. EUs framtida klimatplaner ser ganska bra ut, men de följs inte i praktiken (än i alla fall). Politiken på nationell nivå i Sverige leder tyvärr till en negativ utveckling på klimatområdet, genom att uppmuntra till större klimatutsläpp. Om vi (globalt) fortsätter att släppa ut växthusgaser som nu kommer världen att se en temperaturökning på ca +2,7 grader (+2,1-3,5 grader) i slutet av seklet (se: https://climateactiontracker.org/). Detta i sin tur får till följd att havsnivåerna kommer att stiga med många meter på längre sikt, vi kommer att få se fler värmeböljor och kraftigare skyfall. Staten skulle kunna göra mycket mer för att få ner utsläppen, inte minst för att minska bil- och flygtrafiken samt stoppa förstörelsen av våra sista riktiga naturskogar. På den sista punkten har Lidingö stad gått före, genom att skydda större skogsområden som naturreservat! Men mycket mer måste göras för att främja alternativ till privat bilåkande. Här har Lidingö stad och alla vi invånare på Ön en hemläxa att göra…

  2. Lidingö stads bilar kör på fossila bränslen, det finns väldigt få laddstolpar på plats, andelen mat som är ekologiskt odlad och serveras i skolorna på Lidingö har sjunkit och en stor del av dagvattnet rinner fortfarande ut orenat i de känsliga marina miljöerna runt ön. det är direkt felaktigt att påstå att inte mer kan göras från politiken på Lidingö. med det sagt finns det mycket som är bra men det finns arbete kvar att göra. om den politiska viljan finns.

    Carl-Johan Schiller (KD)
    Gruppledare

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *