Rätt att stoppa köplador

Debatt26 mars 2021 kl 05.281

– fel att slösa skattemedel på planering av dem

Vi i Centerpartiet vill att alla stadsdelar ska utvecklas, inte att stora matbutiker i Centrum ska utarma närservicen i våra stadsdelar. Det är därför bra att majoriteten stoppar handelslador i Centrum (Mitt i Lidingö 12 jan). Det blir dock märkligt när Moderaterna berömmer sig själva för detta när de stoppar något de själva låtit centrumägaren ta fram planer på.

Den aktuella marken på stadshusparkeringen ägs av staden och det politiska styret har full rådighet över vad som planeras där. Genom den projektering som Moderaterna nu stoppar har ytterligare medel slösats på nu värdelösa utredningar och arbetsinsatser. 3,5 mnkr ska avskrivas i bokslutet 2020 – alltså skattemedel som slösats bort utan nytta för Lidingöborna.

På grund av Moderaternas bristande styrning är det inte första gången detta händer. 2018 skrevs 29 mnkr av på grund av bortkastade utredningar och konsultarvoden i centrumutvecklingen. Detta är ett stort slöseri med Lidingöbornas skattemedel som kunde gått till investeringar i idrott, skola eller omsorg istället.

Centerpartiet menar att vi borde lyssna på Lidingöborna och därefter planera utvecklingen av Centrum genom samarbete i kommunstyrelsen. Vi ser stadshusparkeringen som en otrivsam plats och ett slöseri att ha markparkering i ett så centralt läge på ön. Vi vill ha parkering under mark och bostäder, små trevliga Lidingöbutiker och park ovanför som bidrar till den småskaliga känsla vi vill ha i centrum. Det går att ersätta fula parkeringar med trivsam bebyggelse, till exempel som planerna i Högsätra. Vi ser också framför oss en miljö- och klimatsmart stadsbyggnad, förslagsvis i trä med förnyelsebar energi. Och med en arkitektur och färgsättning som knyter an till den historiska villastaden intill.

Vi vill vidare se ett grönt handelsstråk som binder ihop Centrum via Stockholmsvägen till ett överdäckat Torsviks torg. Så bygger vi framtidens Lidingö Centrum med förstärkt småstadskänsla och för fortsatt utveckling för vårt lokala näringsliv över hela ön.

Patrik Buddgård (C)
Tor von Sydow (C)
Gabor Sebastiani (C)
Filip Svartengren (C)
Lotta Cavalli Björkman (C)

Kommentarer

  1. Va?! Vad konstigt. Majoriteten verkar ju vara väldigt noga med miljonerna de kan bespara(dock på budget och ej utfall vilket känns väldigt bakvänt) på tex Saltsopningen.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *