Rädda friskolorna från Socialdemokraternas valrörelse

Debatt21 april 2022 kl 04.43

S har styrt Sverige i snart åtta år, men fram till valet kommer vi att i allt högre tonläge få höra att skolans problem beror på friskolorna. Detta syftar till en enda sak: att S ska slippa prata om skolans verkliga problem och dölja hur lite de faktiskt har gjort. För det är inte våra friskolor som är problemet, utan att nästan vart fjärde barn inte klarar skolan.

Det svenska friskolesystemet är ett internationellt föredöme som ger alla barn chansen att avgiftsfritt välja skola. Men S har nu lagt fram skarpa förslag om att sänka skolpengen för alla elever i fristående skolor vilket skulle tvinga flera skolor att stänga - oavsett vad S försöker påstå.

S anser att de vet bättre än föräldrar och elever vad som är bäst för varje skolbarn, medan vi moderater menar att dessa beslut bäst fattas hemma vid köksbordet.

På Lidingö går 24 procent av eleverna i en friskola för att de har gjort ett aktivt val. Det motsvarar 1 304 barn. Det är en valfrihet som ska finnas kvar.

Skolans verkliga problem utgörs av att 17 000 elever varje år lämnar grundskolan utan behörighet till gymnasiet. Men om detta vill S inte tala. I stället ondgör de sig över friskolorna.

Få politiska uppgifter är så grundläggande som en fungerande skola för våra barn.

Det som svensk skola behöver är ordning och reda i klassrummet, fler prov och läxor, centralt rättade nationella prov för att undvika glädjebetyg, traditionella läroböcker i stället för digitala hjälpmedel, lärarauktoritet i stället för coachning, fokus på kunskap i stället för abstrakta förmågor och mer nivåindelning och stödundervisning utanför klassrummet. Få föräldrar är intresserade av att sätta sina barn i flum- och stökskolor.

I Sverige kan alla göra ett aktivt skolval oaktat tjockleken på föräldrarnas plånbok. Så ska det fortsätta att vara.

Daniel Källenfors (M), kommunstyrelsens ordförande Lidingö
Anna-Carin Pehrson (M), vice ordförande Utbildningsnämnden Lidingö

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *