Prognos visar på starkt resultat för Lidingös ekonomi

Lidingö stads ekonomi är stark. Foto: Ingimage
Stad & Politik12 oktober 2023 kl 04.522

Årets delårsrapport har presenterats för kommunstyrelsen. Prognosen för staden visar på ett starkt resultat. Efter balanskravsjusteringar visar det på ett överskott av nära 218 miljoner kronor, 180 miljoner högre än budgeterat.

Rivningen av gamla Lidingöbron påverkar resultatet i delårsrapporten.

Bakgrund till överskottet är prognosen för skatteintäkterna visar ett överskott mot budget med 111 miljoner kronor och beror till större delen på högre skatteintäkter än beräknat och ett tillskott av statsbidrag som beslutades under året.

Verksamheternas sammanlagda överskott visar, jämfört mot budget, ett överskott av 26 miljoner kronor och beror bland annat på volymöverskott inom omsorgs- och socialnämnden på 52 miljoner kronor. Däremot visar delar inom stadens centrala poster underskott. Pensionskostnaderna beräknas bli högre och rivningen av gamla Lidingöbron redovisas som en direkt kostnad och belastar årets resultat.

- Stadens ekonomi är stabilt god men framtiden präglas av stora osäkerheter. Nästa år kommer att innebära stora utmaningar men med ett starkt utgångsläge och god budgetdisciplin så är vi väl förberedda, säger Patric Andersson, ekonomichef i Lidingö stad.

Inga lånade pengar

Osäkerhetsfaktorer i prognosen gäller främst hur den ekonomiska utvecklingen kommer bli med bland annat risker för ytterligare ökad inflation och lägre utveckling av skatteunderlaget.

Årets samtliga investeringar bedöms kunna finansieras utan lånade pengar även under 2023. Samtliga nämnder bedömer att verksamheterna kan bedrivas inom tilldelade ramar. Sammantaget konstateras att Lidingö står starkt med en stabil finansiell ställning.

- Prognosen visar att det går att hålla hög kvalitet i verksamheterna samtidigt som skatten hålls nere. Förutsättningen är ordning och reda i ekonomin. Det starka resultatet kommer väl till pass nu när vi går mot ett ekonomiskt svårare år och vi samtidigt har stora investeringar i ny bro och simhall, säger kommunstyrelsens ordförande Daniel Källenfors (M).

Kommuner ska minst en gång under räkenskapsåret upprätta en särskild redovisning, delårsrapport, för verksamheten från räkenskapsårets början. Redovisningen lämnas sedan att behandlas av fullmäktige och revisorer.

Läs mer på Lidingö stads hemsida.

Kommentarer

  1. Hej Vill ha park (engelsk?) stället för husbyggen vid ”canada tomten” på kyrkvikens norra sida alltså.
    Hälsningar
    Eva Måre
    Björnbo 17
    181 46 Lidingö

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *