Pris till Siri Derkerts minne

Debatt27 september 2021 kl 04.30

Socialdemokraterna vill att Lidingö stad ska införa ett konstnärspris till Siri Derkerts minne

Vi Socialdemokrater vill tacka Lidingö Nyheter för den serie av artiklar om Lidingökvinnor som publiceras under hösten i samarbete med Lidingö Hembygdsförening och Lidingö museum. Vi ser även fram emot den kommande utställningen på museet med samma namn.

I en av de mycket intressanta, välskrivna och fint illustrerade artiklarna lyfts Siri Derkerts konstnärskap och engagemang kring freds-, miljö- och jämställdhetsfrågor.

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Socialdemokraterna på Lidingö ett instiftande av ett årligt konstnärspris till Siri Derkerts minne, samt att konsthallen i Lidingö stadshus namnges Siri Derkert hallen. Behandlingen av motionen sker vid sammanträdet den 27 september.

Ett konstnärspris är viktigt för inspiration och uppmärksammande av Lidingöbor som arbetar med exempelvis måleri, skulptur och design. Priset föreslås därför delas ut inom områdena konst och kultur.

Lidingöbon Siri Karin Derkert (1888 - 1973) var en svensk konstnär, designer och skulptör. Hon var dessutom en förespråkare för freds- och miljöfrågor och en engagerad feminist. Hon var under hela sitt vuxna liv på olika sätt delaktig i det mediala och politiska samtalet.

Siri Derkert hör till det svenska 1900-talets förgrundsgestalter inom konsten och hennes tidiga kubistiska målningar kan räknas till den internationella modernismen. Hon blev känd för en större publik när hon utformade sitt verk Ristningar i naturbetong på Östermalmstorgs tunnelbanestation. Med utställningen Rörelser i alla riktningar blev hon också den första kvinnan att på Moderna Museet år 1960 ha en separatutställning. Ett av Siris verk är Vi - We - Nous, en gobeläng från 1962 som finns på Hersby gymnasium.

Siri Derkert var en betydelsefull svensk konstnär, som verkade på vår ö. Hon banade med sitt arbete väg för andra. Det vill vi hedra.

Om hennes gärning lyfts kan den verka för att inspirera och motivera människor på Lidingö, inte minst unga, till skaparförmåga, idérikedom, kreativitet och till att arbeta hårt för vad man tror på. När vi lyfter fram Lidingös historia och framstående aktörer i det offentliga rummet, är det viktigt att vi minns både kvinnor och män.

Lidingös politiska majoritet föreslår att motionen ska avslås.

De menar att ett instiftande av det föreslagna priset kan motverka det arbetet som bedrivs av staden med fokus på ett utvecklat utbud av kulturella ungdomsverksamheter riktat till ungdomar i åldrarna 13 - 20 år. Vidare anför de att majoriteten inom kultur- och fritidsnämnden ser en större konstnärlig effekt genom att stötta konstnärliga och kulturella projekt, samt främja kulturlivet genom samverkan mellan kulturaktörer och staden.                                                                                        Majoriteten för ett märkligt resonemang, inte minst mot bakgrund av de nedskärningar på kulturen som de genomfört för att delfinansiera de senaste årens skattesänkningar. Vi konstaterar att Lidingö stads budget för kultur procentuellt sett ligger långt under vad många av landets övriga kommuner avsätter.

Vi kommer naturligtvis att yrka bifall till vår motion. Följ gärna debatten från kommunfullmäktiges Webb-TV. Du hittar den på stadens hemsida.

Daniel Larson, oppositionsråd, Socialdemokraterna

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *