Pris till Käppala skola för arbete mot främlingsfientlighet och rasism

Stad & Politik17 september 2021 kl 04.50

Högstadielärarna i svenska och engelska på Käppala skola tilldelas Region Stockholms pris mot främlingsfientlighet och rasism för sin målmedvetna, tillgängliga och väl genomtänkta undervisning. Vid en digital prisutdelning fick de motta juryns motivering och prischeck på 25 000 kronor. Priset delas med Samuel Westman och trygghetsgruppen på Järfälla Gymnasium.

Prisade lärare i Käppala skola, från vänster David Longo, Åsa Aksberg, Jessica Liljedahl, Sophia Barthelson och Per Lindblom

Med stort fokus på lärdomar, empati och djup förståelse för frågor som rör främlingsfientlighet och rasism bedriver högstadielärarna i svenska och engelska på Käppala skola en ytterst engagerande undervisning. För det tilldelas de Region Stockholms pris mot främlingsfientlighet och rasism. På Käppala skola ser man störst effekt av att arbeta gediget och medvetet med eleverna över tid.

- Priset är ett fint kvitto på hela skolans fantastiska samarbete och lärarnas viktiga främjande insatser. På Käppala skola understryker vi vikten av att alla pedagoger i hela verksamheten arbetar med dessa frågor och med att stärka sociala och emotionella färdigheter. Vi ser att systematiska arbetsformer över tid, i kombination med fördjupningar utifrån elevernas ålder och mognad, bidrar till att forma medvetna och ansvarstagande människor, säger Callie Carning, biträdande rektor årskurs 7–9 i Käppala skola.

Samarbete nyckel till framgång

På högstadiet sker arbetet med frågor som rör främlingsfientlighet och rasism främst genom en väl genomtänkt och varierad litteratur- och filmundervisning. Undervisningen utgår ifrån såväl historiska händelser som skeenden i vår samtid.

- Vi är otroligt stolta över det här priset. Vårt ämneslag jobbar engagerat och professionellt med att koppla ämnesinnehåll till aktuella händelser. Vi reflekterar och utvärderar kontinuerligt våra läromedel, främst vilken skönlitteratur som känns aktuell med utgångspunkt från elevernas behov och intressen. Skönlitteraturen har en förmåga att låta läsaren leva sig in i någon annans situation och förstå andras känslor, säger Sophia Barthelson, lärare i svenska och engelska på Käppala skola.

En nyckelfaktor till framgången på Käppala skola är det fina samarbetet som finns mellan lärarna, där kulturen att dela med sig och stötta varandra är stark.

- Det är ett öppet klimat oss lärare emellan. Vi har en total prestigelöshet och delar alltid med oss av allt bra material vi hittar och gör med eleverna. Det finns inga trösklar när vi ska göra ett upplägg. Alla är hjälpsamma och släpper allt vad man har för händerna när en kollega har en fråga, säger Per Lindblom, lärare i svenska på Käppala skola.

Viktiga värden möts

Region Stockholms pris mot främlingsfientlighet och rasism har delats ut sedan 1997 och juryn består av en representant från varje politiskt parti i regionfullmäktige. Priset belönar personer, institutioner eller organisationer som på ett engagerat sätt främjar samexistens mellan olika kulturer i samhället.

- Jag är mycket imponerad av Käppala skolas fina arbete och priset är en fjäder i hatten för skolan och arbetslaget. Kulturell mångfald, demokrati och mänskliga rättigheter, värden som möts med kunskap, diskussion och personliga ställningstaganden. Värden som sedan integreras med ämneskunskap, långsiktighet, erfarenhetsutbyte och elevers delaktighet, där har vi ett fint recept på framgångsrik undervisning., säger Ulrika Strandberg, förvaltningschef lärande- och kulturförvaltningen i Lidingö stad.

Juryns motivering:

Skolan ska rusta eleverna för en framtid som samhällsmedborgare i en demokrati. Genom en målmedveten, tillgänglig och väl genomtänkt undervisning med fokus på lärdomar, empati och djup förståelse skapar högstadielärarna i engelska och svenska på Käppala skola en nyfiken och lustfylld diskussion under en viktig tid i ungdomarnas identitet- och mognadsprocess. Undervisningen inkluderar teman som till exempel Black History Month, förintelsen, flyktingar, våldsspel, integration, främlingsfientliga organisationer, hat, antisemitism, krig, dubbla identiteter, men också vänskap och hjältar. Arbetet leder till att eleverna lämnar grundskolan med både stort akademiskt kunnande och har vuxit socialt och emotionellt både som individer och i grupp. För att uppmärksamma detta viktiga arbete vill juryn tilldela högstadielärarna i engelska och svenska på Käppala skola Region Stockholms pris mot främlingsfientlighet och rasism och 25 000 kronor till det fortsatta arbetet.

Juryns ordförande och prisutdelare är Amelie Tarschys Ingre (L) som också är ordförande i utbildningsnämnden på Lidingö. Amelie Tarschys Ingre deltog därför inte i beslutet att priset skulle tilldelas Käppala skola.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *