Majoriteten måste göra mer för våra företagare

Debatt26 september 2019 kl 06.551

Nyligen släppte Svenskt Näringsliv sin ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Lidingö klättrar elva placeringar till plats 55. Däremot backar man hela 49 placeringar i delomdömet ”kommunpolitikernas attityder till företagande”.

Resultatet visar att Lidingös företagare anser att stadens arbete rör sig i rätt riktning. Det är mycket tack vare Lidingö Näringslivs hårda arbete för att förbättra företagsklimatet. Företagare på ön upplever dessutom ett stort stöd från allmänheten, där man hamnar på plats sju av 290. Ändå återstår mycket arbete. Den chockerande försämringen i hur man upplever kommunpolitikers attityder till företagande innebär att Lidingö idag ligger på plats 207 i denna fråga. Det finns alltså en stor skillnad mellan medborgarnas och majoritetens attityd till företagande.

Centerpartiet vill självklart ändra på denna trend och få fler företagare att uppleva att kommunpolitiker uppskattar öns företagare. Därför har Centerpartiet lagt en motion som kommer att behandlas av kommunfullmäktige den 30 september, om att skapa en entreprenörsportal på Lidingo.se. Majoriteten vill tyvärr avslå motionen. Rebecka Öberg, 2:a vice ordförande i kommunfullmäktige som skrivit motionen, kommenterar rankingen: "Svenskt Näringslivs ranking gör det tydligt att lokalpolitiken på Lidingö inte visar tillräckligt engagemang för öns företagare. Förslaget i vår motion skulle inte kosta mycket att genomföra, men skulle vara en viktig symbolmarkering som indikerar att politiken tar det lokala företagandet på allvar och vill skapa förutsättningar för det."

Centerpartiet Lidingö

Kommentarer

  1. Sverigedemokraterna Lidingö lade redan i april 2018 en motion om företagsportal. Det vore ett bra steg i rätt riktning för företagare på ön att nå varandra för inköp o dyl., samt även för allmänheten att se företagens produkter, nyrekryteringar med mera.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *