Polisens information och trygghetsundersökning

Exempel på klotter som målades av klottraren ”MORK” under nyårshelgen 2019/20.
Debatt14 april 2021 kl 04.581

Våren 2020 gjorde polisen sin senaste Trygghetsundersökning. Det var som vanligt standardiserade frågor som bara kunde ge meningslösa svar. Trygghet är en känsla som är helt beroende av upplevelser och information. Kommunpolisen Fredrik Wallén hade tidigare gjort misstaget med en detaljerad information om brott. Det gav upphov till en betydande otrygghet.

Nuvarande kommunpolisen Pontus Enbom har lärt sig och redovisar bara statistik och gör ingen uppföljning av brottslighet och domar. Trygghetsundersökningen 2020 visade därför att Lidingöborna var väldigt trygga. Sedan hände gängmordet och rån mellan unga som ledde till gigantisk otrygghet och krav från samtliga partier på områdespoliser. Trots det kom publiceringen av trygghetsundersökningen vid årsskiftet utan hänsyn till att tryggheten blivit kraftigt försämrad.

Nu är det dags för Trygghetsundersökning igen med samma upplägg som tidigare. Polisledningen har vägrat att gå med på områdespoliser som har sin bas på Lidingö f.d. polisstation där polisens Ambassadgrupp huserar och har för stora lokaler. Därför har nu samtliga politiska partier vägrat att skriva på det av polisledningen förelagda samarbetsavtalet.

Situationen beträffande utebliven brottsinformation är katastrofal och våra lokala media får ingen information från kommunpolisen. Däremot förstärker man intrycket av kamp mot kriminaliteten genom att redovisa 45 rapporterade för hastighetsöverträdelse med 15 indragna körkort! En 31-åring som under 10 år har dömts för många villainbrott främst i Mosstorpsområdet och Breviksområdet greps åter 8 december 2020 för villainbrott bl.a. på Slånbärsvägen 19 oktober. Gärningsmannens modus är att söka upp hus där bil finns, hitta bilnycklarna som finns på vanlig plats och köra iväg med stöldgodset.

Senast dömdes 31-åringen 2018 för bl.a. ett antal bostadsinbrott och fick för första gången ett rejält straff på fängelse 2 år. Trots villkorlig frigivning och prövotid begicks brotten på bl.a. Slånbärsvägen och straffet blev bara fängelse 8 månader trots att dottern var hemma och blev skrämd och bilen inte är återfunnen och sannolikt försvunnit utomlands liksom flera lyxbilar som tillgripits på samma sätt. Han blir villkorligt frigiven i mitten av maj.

Storklottraren MORK som är kvalificerad graffitimålare och spridit sina taggs och målningar i 10 år är enligt uppgift nu identifierad. Varken polis eller kommun har offentliggjort detta trots att det finns många tusen anmälningar och saneringskostnader på miljonbelopp.

Summeringen innebär att avsaknaden av relevant brottsinformation information fortsätter. Man redovisar bara statistik och trafikbrott. En Trygghetsundersökning med dessa förutsättningar saknar fullständigt värde. Borde inte verkligheten ligga till grund för den samverkansöverenskommelse som alla politiska partier i Lidingö kräver?

Läs mer här.

Anders Bergstedt
pensionerad kriminalpolis numera samhällsdebattör

Kommentarer

 1. I Veckans Brott på SVT tisdag 2021-04-13 och play tog man upp den allvarliga kritiken mot att polisens information är hårt styrd utifrån vad som gagnar polisen. Där får verkligheten stå tillbaka och journalisternas svårigheter bekräftas av Joakim Palmqvist. Därtill kommer problemet med sociala medier som både myndigheten och enskilda poliser använder.

  Programmet bekräftar till fullo vad som är grunden för min debattartikel.
  Det är därför glädjande att kommunpolitikerna börjar inse att lokalpolischefen Tobias Lövström försöker fortsätta att lura dem i sin skrivelse 2021-02-26. Den var senkommet svar på skrivelsen 2020-09-15 där alla partier gemensamt krävde områdespoliser och utnyttjande av Lidingö f.d. polisstation där Ambassadpolisen huserar i alldeles för stora lokaler.

  Jag har tagit del av Lövströms skrivelse som inte verkar var diarieförd och registrerad vare sig hos polisen eller kommunens registrator. Dessutom var den stämplad som utkast vilket ytterligare förvånar. I skrivelsen försöker Lövström vilseföra genom att berätta att antalet områdespoliser skall utökas kraftigt och samtidigt säger han att de skall ha en tydlig lokal förankring i sina lokalpolisområden. Han döljer att det är samma poliser som utan lokal kunskap skall åka runt och ”skapa trygghet” i hela Norrmalms gigantiska Polisområde. Då blir det ju i praktiken en bluff som inger falsk trygghet!

  Vidare påstår Lövström att Ambassadgruppen som har bas på Lidingö f.d. polisstation också är områdespoliser vilket är ren och utstuderad lögn. De har utpekad funktion i hela Stockholmsområdet och har inga uppdrag alls beträffande Lidingö. Vid allvarliga larm skall de naturligtvis liksom alla polispatruller på Lidingö hjälpa till.

  Utan att nämna kommunpolisen Pontus Enboms namn nämner Lövström att ”det finns en kommunpolis per geografisk del”. Det skall uppfattas som att Enbom är Lidingös egen kommunpolis. Sanningen är att han sitter på Kungsholmen med helt andra uppdrag och att bara en liten del är att vara sambandsman och officiell kommunpolis på Lidingö. Detta har totalt lurat både Lidingöpolitikerna och allmänheten.

  Därför är det glädjande att Lidingös kommunpolitiker äntligen tröttnat och står fast vid sina krav på områdespoliser dedikerade för Lidingö som skall samlokaliseras med Ambassadgruppen på Lidingö f.d. polisstation. Detta stora hus byggdes för kraftig expansion 1979 och då var vi c:a 45 poliser i alla funktioner med låg brottslighet och lysande brottsuppklaring. Brottsligheten är fortfarande låg men antalet invånare har ökat kraftigt från 38.000 och brottsligheten har fördubblats !

  Då är det ett hån och fullständigt orimligt att inte ens ge oss två områdespoliser till en början. Det ett solklart brott mot ”Polismyndighetens strategiska plan ” på ”En stark lokal närvaro som central del i det brottsbekämpande och trygghetsskapande arbetet.” Det är en stark programförklaring som Lidingöpolitikerna naturligtvis ställer sig helt bakom i Daniel Källenfors svar till Lövström 2021-04-06 men vi kan inte vänta till 2023.

  Jag anser att orsaken till att Lidingö med snart 50.000 invånare inte kan få ens två områdespoliser- vilket allt fler mycket mindre orter får- är att det gått prestige i detta och att den informella rikspolischefen är regionpolischefen Mats Löfving. Han satsar allt på gängkrigen och då orkar inte Rikspolischefen Anders Thornberg driva det som alla önskar och som var meningen med den nya polisorganisationen. Därför borde Lidingöpolitikernas nästa steg vara att inbjuda Anders Thornberg till Lidingö för samråd.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *