Fler inbrott under julen

Kommunpolis Pontus Enbom slutar som lokalpolis på Lidingö.
Lidingö20 december 2019 kl 07.03

Lidingös kommunpolis Pontus Oscarsson skriver ett nyhetsbrev, ur vilket vi har hämtat denna text. Hela nyhetsbrevet kan du ladda hem här.

Jag vill här lägga särskild fokus på kollektiv styrka eller kollektiv förmåga och dess koppling till grannsamverkan.

Kollektiv förmåga handlar om i vilken utsträckning de boende i ett område känner sammanhållning och tillit till varandra samt vilken vilja och förmåga de har att gemensamt hantera problem och brott som kan uppstå i området. Att stärka den kollektiva förmågan på Lidingö är ett sätt att minska brottsligheten och öka tryggheten i till exempel ett bostadsområde.
En grundläggande tanke för att förstå kollektiv förmåga är att det har att göra med relationer mellan människor, och därmed kan förstås som en dimension av socialt kapital. Andra dimensioner av socialt kapital är t.ex. nätverk, organisering och normer.

Nätverk handlar om de kontakter som finns i bostadsområdet, till exempel i form av kompisar eller familj. Det är viktigt att förstå att sociala nätverk i sig inte har någon effekt på till exempel. brottslighet. Det handlar om vilken förmåga till handling som de sociala nätverken ger, alltså den kollektiva förmågan.

Organisering handlar om nätverk i en mer bestämd form. Där får föreningar en betydelse mer än att bara vara ett nätverk mellan medlemmarna. Den lokala grannsamverkansföreningen kan till exempel vara viktig för att påverka myndigheter att ta tag i problem på ett sätt som enskilda individer inte kan åstadkomma.

Normer handlar om hur lagar och andra normer betraktas. I ett område där majoriteten anser att det är acceptabelt om ungdomar exempelvis röker marijuana kan vi inte heller förväntas oss att de boende i området kommer ingripa för att förhindra detta beteende.

Forskare har identifierat tre mekanismer som bidrar till att stärka den kollektiva förmågan. Dessa mekanismer går sannolikt att applicera på olika typer av lokala engagemang som grannsamverkan, nattvandring med mera:

 • Frivilligheten i en gemensam och engagerande aktivitet t.ex. grannsamverkan bidrar till att skapa sociala relationer och stärka sociala normer.
 • Ledarskapet en viktig del av arbetet med grannsamverkan. Ledaren (kontaktombudet) visar övriga boende att de kan lita på att kontaktombudet kommer att arbeta för att uppnå det gemensamma målet (förhindra inbrott i bostadsområdet) samt att de är villiga att agera för det gemensamma bästa när det behövs.
 • Rekrytering av nya medlemmar medför att de sociala nätverken vidgas ytterligare. Det ger i sin tur en möjlighet för dem som är engagerade i grannsamverkan att berätta för andra i omgivande områden om betydelsen av grannsamverkan.

Således vill jag påstå att grannsamverkan stärker den kollektiva förmågan vilket i sin tur minskar brottsligheten och ökar tryggheten i till exempel ett bostadsområde. I detta arbete är din roll som kontaktombud viktig!
Under hösten har därför ett flertal åtgärder gjorts för att stärka rollen som kontaktombud. Några exempel på det är:

 • Polisen och Lidingö stad genomförde en utbildning för kontaktombud och huvudkontaktombud för grannsamverkan. Nytt utbildnings-tillfälle planeras till våren 2020.
 • Mer frekvent information om brottslighet. Jag har för ändamålet även startat en grupp för kontaktombud via applikationen Coyards (som du kostnadsfritt kan ladda ner på din telefon).
 • Besök hos enskilda grannsamverkansföreningar.

Eventuellt saknar jag uppgifter på ett antal kontaktombud och föreningar och är tacksam om jag kan få in aktuella uppgifter till befintliga grannsam-verkansföreningar. Om du känner dig osäker på om du finns med på polisens lista över kontaktombud för grannsamverkan på Lidingö eller missade höstens utbildning för kontaktombud kontaktar du pontus.oscarsson@polisen.se
Sprid gärna ordet om nyttan med grannsamverkan, rekrytera nya medlemmar och uppmuntra andra boende på Lidingö att starta upp grannsamverkan. Om du läser detta och skulle vilja starta upp grannsamverkan i ditt bostadsområde mejlar du pontus.oscarsson@polisen.se
Vill du också göra en insats och hjälpa till att förhindra inbrott och andra stölder på Lidingö? Lidingö stads grannstödsbil behöver alltid nya förare! Vill du veta mer eller kanske anmäla intresse att börja som förare till grannstödsbilen kontaktar du stadens tillförordnade säkerhetschef anna.sundin.adolfsson@lidingo.se

Antalet tillgreppsbrott på Lidingö från 2015 t.o.m. 2019 har generellt sätt minskat. Det enda tillgreppsbrottet som ökar är stöld av båtmotorer.

För att undvika att få din båtmotor stulen så rekommenderas att du tar av motorn eller vitala delar av den från båten direkt. Vänta inte till nästa dag för då kan det vara för sent! Se denna länk för mer information om hur du kan förhindra stöld av och ur din båt.
Stöld ur bil eller så kallade bildelsstölder har minskat kraftigt i förhållande till 2016 men under hösten har det återigen varit en del sådana brott på Lidingö. För att försvåra för tjuven är det till exempel bra att lägga så kallade keyless-nycklar i en plåtburk och parkera i garage, om du har möjlighet till det.
Stölder av mopeder är ungefär på samma nivå som föregående år medan cykelstölderna har minskat. Minska risken att få din moped eller cykel stulen genom att skaffa ett kraftigt certifierat lås, lås fast mopeden i ett fast föremål, märk mopeden med DNS och parkera i garage eller förråd på natten om du har möjlighet till det.

Inbrotten är hittills i år något färre än föregående år. Generellt sett ökar inbrotten på hösten när mörkret faller men det finns saker du kan göra för att minska risken för inbrott i din bostad.

 • Starta upp och engagera dig och dina grannar i grannsamverkan.
 • Se över det mekaniska skyddet på din bostad. Det vill säga se till att du har bra dörrar och fönster i väl förankrad karm samt bra lås på både dörrar och fönster www.slf.se. Det ska vara svårt för tjuven att ta sig både in och ut ur bostaden.
 • Förvara värdesaker och värdehandlingar på ett betryggande sätt.
 • Installera utomhusbelysning som tänds med rörelsevakt vid entré- och altandörrar.
 • Installera larm!
 • Arrangera så att lampor tänds och släcks inomhus, helst oregelbundet och bara när det är mörkt ute.
 • Informera grannarna även vid kortare bortavaro (och även kontaktombudet om ni är borta mer än några dagar).
 • Be någon granne tömma brevlådan på post och reklam och peta in posten om den sticker ut.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *