Planprogram för Högsätra

Stad & Politik24 oktober 2019 kl 07.231

Planprogrammet för utvecklingen av Högsätra antogs av kommunfullmäktige i juni förra året. Projekt-PM för stadsbyggnadsprojektet Högsätra antogs av kommunstyrelsen i november 2018. Nu har detaljplaneringen startat.

Lidingös översiktsplan pekar ut Högsätra som ett prioriterat utvecklingsområde under de närmaste året. Kommunstyrelsen beslöt 2009 att ett planprogram skulle tas fram för utvecklingen av Högsätra med målet att stärka området som en attraktiv, innehållsrik och trygg stadsdel för boende och besökare.

Samråd om planprogrammet för Högsätra genomfördes hösten 2016. Efter samrådet sammanställdes synpunkterna och förslaget justerades.

Efter att kommunstyrelsen antog projekt-PM i november 2018, kan detaljplaneringen nu starta. Antagandet av projekt-PM blir startskottet för stadsbyggnadsprojektet Högsätra och dess olika delprojekt. Med kommunstyrelsens antagande av projekt-PM blir nästa steg att detaljplanera området och förbereda för markanvisning. Under detaljplanearbetet kommer dialogen med boende att fortsätta och fler tillfällen att tycka till kommer att ges.

Lidingö stads hemsida

Kommentarer

 1. Lidingö en sovstad? – eller en fantastisk chans att göra en framtidsinriktad samhällsutbyggnad med de tre stora projekten som nu startas på stadens mark. Det är mångmiljardsatsningar, väldigt spännande, mycket pengar och med stora möjligheter till en positiv utveckling för oss alla:

  – Lidingö Centrum med Grosvenor som ny och ambitiös ägare till butiker och fastigheter med stora planer för upprustning och nybyggnation
  – Högsätra där sjukhusbyggnaden skall rivas och ersättas med omfattande bostadsbebyggelse och ett Hälsans Hus
  – Rudboda med nya bostäder i Lojo och ett stadsdelscentrum i Rudboda Torg
  Och allt detta med den uttalade målsättningen att det skall ske i bästa medborgarmedverkan och i dialog med Lidingöborna!

  OM DETTA VILL VI ATT VÅRA POLITIKER BERÄTTAR

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *