Planer för nya Lidingö Centrum

Stad & Politik12 april 2019 kl 14.262

I dag blir fastighetsbolaget fGrosvenors förslag till nya Lidingö Centrum offentligt. Nästa steg i processen med Lidingö Centrum blir att stadens förvaltning får ett formellt uppdrag att ta fram ett plan-PM av kommunstyrelsen. Därefter tar man fram ett konkret förslag som sedan går ut på remiss. Detta skriver den politiska majoriteten i ett pressmeddelande.

Under våren har Lidingömajoriteten tillsammans med tjänstemän från Lidingö stad fört en dialog med ägarna till Lidingö Centrum, Grosvenor.
 – Dialogen mellan ägarna och staden har varit god. De har varit lyhörda för krav på småskalighet och god närservice för Lidingöborna som har varit prioriterat från Lidingömajoriteten. Nästa steg blir att involvera även oppositionen för att skapa största möjliga samsyn för detta för Lidingö viktiga projekt, säger kommunstyrelsens ordförande Daniel Källenfors (M).

Birgitta Sköld (LP), vice ordförande i kommunstyrelsen, poängterar att det finns en hård konkurrens från andra handelsplatser i Stockholmsregionen samt från e-handel.
– Vi ska inte blunda för att allt fler handlar på internet och att lokala centrum allt mer ska fylla en huvudsaklig funktion för de som bor i närheten till att mötas. Därför är det viktigt med restauranger och caféer, men även mindre butiker som skapar den där känslan av att Lidingö är unikt, säger Birgitta Sköld (LP).

Kommunalråd Amelie Tarschys Ingre (L) fortsätter:För att det ska vara lönsamt för näringslivet att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler för en god service till Lidingöborna så behöver det också tillkomma bostäder i området.
– För oss i Lidingömajoriteten är det viktigt att exploateringsprojekt på stadens mark alltid går med ekonomiskt överskott, dock inte på bekostnad av viktiga värden såsom boendemiljö, arkitektur mm. Nybyggnationer ska också harmoniera väl med närliggande bebyggelse, säger Amelie Tarschys Ingre (L).

Carl-Johan Schiller (KD) fyller i att Lidingömajoriteten vill värna grönområdena i Lidingö Centrum.
– Det är viktigt för oss att det finns gott om parkområden i Lidingö Centrum och att det ges goda möjligheter för Lidingöborna att nyttja dessa parker. Det är också viktigt att fler parkeringsplatser tillkommer i Lidingö Centrum och därför är en klok parkeringslösning med gott om plats för såväl besökare som boende en förutsättning för ett lyckat projekt, säger kommunalråd Carl-Johan Schiller (KD).

2 thoughts on “Planer för nya Lidingö Centrum

  1. Då det gick för alla att komma överens om Lidingövallen kan man ju bara hoppas att det fortsätter. Eftersom det också skall satsas på parker kanske det nu finns hopp också för Zetterbergsdammen !

  2. Några frågor med anledning av majoritetens “Elevator pitch”:
    Kommunalrådet (L) – vad menas med “att nybyggnation ska också harmonisera väl med närliggande bebyggelse”. Ta en titt på kartan och följ med på min rundvandring runt nya Centrum. I söder är det sedan flera år ett klottrat och förstört hus, tidigare Tindras café som uppenbarligen inte bar sig. Menar då kommunalrådet att ett klotterplank i Centrum ska placeras mot söder för att möta upp existerande bebyggelse? I väster finns en staty av Milles placerad mitt i Lidingös mest trafikerade rondell så att ingen betraktare ska kunna njuta av det konstverket. Tänker sig kommunalrådet ett signalreglerat övergångsställe eller en gångtunnel till rondellens mitt för finstämda möten i väster av centrum? I öster den berömda läckande Zetterbergsdammen som Anders B redan kommenterat och som kanske får en nytändning med butiker längs med Kyrkvägens Norra sida?

    Till majoritetens övriga kommunalråd (ja vår lilla kommun har faktiskt fyra stycken d:o som tjänar bra på att uppträda gemensamt) uppmanar jag och många med mig att besöka t.ex Solna centrum och studera folklivet samt myllret av småbutiker och caféer. Redovisa gärna era intryck i tråden. Vilka lärdomar drar ni av offentliga ytor för spontana möten?

Lämna ett svar

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *