Planer för Ekholmsnäs

Sport7 november 2019 kl 06.191

Ekholmsnäsområdet behöver utvecklas vidare. Det tycker de aktörer som idag bedriver verksamhet på platsen. Lidingö Nyheter har träffat företrädare för Ekholmsnäs Golfklubb, Lidingö Slalomklubb och Lidingö Freeskiers.

För fyra år sedan lämnade de in en gemensam vision för hur området skulle kunna utvecklas. Filip Svanberg (M), kultur- och fritidsnämndens ordförande, är försiktigt positiv till planerna.

Från vänster Sten Berggren, Johan Mihkelson Ringqvist och Gustaf Martin-Löf. Foto: Susann Thorngren

Ekholmsnäsområdet passar utmärkt för både sommar- och vinteraktiviteter och skulle må bra av att utvecklas ytterligare. Johan Mihkelson Ringqvist som driver Ekholmsnäs Golf AB skulle vilja få möjligheter att utvidga golfbanan; Sten Berggren från Lidingö Freeskiers behöver större åk- och träningsyta för sina medlemmar liksom Gustaf Martin-Löf från Lidingö Slalomklubb. De senaste fyra åren har de pratat ihop sig för att gemensamt gå fram till Lidingö stad med sina utvecklingsplaner.

– Vi har redan startat i och med att jag byggt en ordentlig parkering, en bättre driving-range samt ett större övningsområde för golfen, säger Johan Mihkelson Ringqvist.

– På vintern fylls hela parkeringen av alla som vill åka skidor, säger Gustaf Martin-Löf. Förut stod bilarna utmed Ekholmsnäsvägen och ner mot Kyrkviken vilket inte var bra.

– Vi måste i dagsläget schemalägga de olika skidåkningarna säger Sten Berggren från Lidingö Freeskiers. Som det ser ut idag så räcker backen tyvärr inte till för de båda föreningarna och allmänheten. Det är en säkerhetsrisk med för många i backen samtidigt. Vi behöver en ytmässigt större backe för att tillgodose allas intressen inte minst allmänhetens. Vi har en så fin backe och då vill man att alla på Lidingö som vill, ska få möjlighet att uppleva detta. Vi föreningar och entreprenörer jobbar tillsammans med Lidingö stad för att lösa detta.

Förutom utbyggnaden av parkeringen, driving-rangen och närspelsområdet för golfen så har skidanläggningen förbättrats de senaste två åren.

Ekholmsnäsbacken. Bild från i somras. Foto: Bengt Jansson

– Backen fylls på med byggmassor från hela Stockholmsområdet för att jämna ut den och nedfarterna har fått bättre vinklar. På det sättet får vi effektivare åkyta och bättre snöläggning, säger Gustaf Martin-Löf. Vår maskinpark behöver dock få en ordentlig maskinhall..

– Vi skulle behöva riktiga toaletter, idag kan vi bara erbjuda baja-major, säger Sten Berggren.

Rangen är öppen så länge det inte har snöat. Belysningen är tänd till kl 21.00 varje dag.

Ekholmsnäs golfbana är i dagsläget koncentrerad kring slalombackens baksida. Av naturliga skäl behöver den få större ytor för att kunna åstadkomma en förändring. Men Johan Mihkelson Ringqvist vill ännu inte gå ut med några konkreta skisser på hur golfbanan skulle kunna utvidgas.

– Ska jag investera ytterligare  behöver dock området för en ny golfbanan vara såpass bra att investeringen går att motivera på lång sikt. Att göra banan enklare är viktigt för mig. Det finns flera områden runt omkring som kan vara intressanta att titta på, säger han utan att peka ut några specifika.

Alla tre är angelägna att påpeka vikten av att verksamheterna kan utökas, framför allt med tanke på alla ungdomar som står i kö, både för golfen och skidåkningen

- Vi har cirka 500 medlemmar var i våra respektive skidklubbar och ett par hundra som står i kö, säger Gustaf Marin-Löf. Vi vill kunna utveckla; det byggs på Lidingö och det flyttar in nya familjer vars barn och ungdomar måste kunna få tillfälle att idrotta.

Alla tre intygar att kontakterna med staden är goda, vilket också kultur- och fritidsnämndens ordförande Filip Svanberg (M) skriver under på.

– Jag upplever att vi har en mycket god kommunikation mellan Ekholmsnäsaktörerna och staden gällande den löpande verksamheten, säger han. Jag har också tagit del av de visioner som har presenterats nu. 

Att staden skulle släppa till mer eller annan mark för en utökad golfbana, vill han dock inte bekräfta.

– Dialogen har påbörjats och förs på ett konstruktivt sätt. Det finns kö till golfbanorna på ön, men det måste vägas mot andra värden såsom värnandet av grönområden. Det är alldeles för tidigt att säga något i detta skede, säger Filip Svanberg (M) vidare.

Han menar dock, liksom aktörerna i Ekholmsnäs, att det är viktigt att det finns olika verksamheter inom kultur- och fritidsområdet.

– En meningsfull fritid för Lidingös barn och unga är prioriterat både inom kultur- och fritidsområdet. Särskilt ungdomar 13-20 år står i fokus, då fortsatt föreningsaktivitet i dessa åldrar ger goda samhällseffekter. Sen satsar vi att driva fram fler anläggningar. Förutom Vallen och simhallen så planeras det för fullt för Campus Högsätra, och en rad andra projekt och samarbeten, bland annat en ny idrottshall i Torsvik, en fotbollsplan i Dalenum, handbollshall i Gångsätra och gymnastikens behov. Projekt som vi säkerligen får anledning att återkomma om, avslutar Filip Svanberg.

Kommentarer

  1. Det är fantastiskt vilket engagemang klubbarna visar för barn och ungdomar, majoriteten helt oavlönat.
    Därför känns det oerhört svagt av kommunen att de inte kan ställa upp med maskinhall, asfalterad parkering och sist men inte minst, ordentliga toaletter och någonstans att byta om.
    Föreställ er att hjälpa ett barn i pjäxor och skidkläder inne på en bajamaja när det är minus tjugo i luften…

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *