Per Bolund körde elbåt i Gåshaga

Näringsliv13 oktober 2021 kl 06.061

På fredagen i förra veckan fick Lidingöföretaget Candela Speed Boats besök av miljöministern, tillika vice statsminister Per Bolund. Ämnet för dagen var på vilket sätt elbåtar i framtiden kan utgöra en del av kollektivtrafiken. Besöket avslutades med en provtur med ett par av bolagets båtar.

Med på mötet fanns bland annat Patrik Sandström från Miljöpartiet på Lidingö. Han poängterade att det ska vara lätt att resa inom regionen på ett hållbart sätt och där är elbåtar ett intressant alternativ.

– Eftersom Lidingö är en ö, tycker vi att det är mycket viktigt att utveckla miljövänlig kollektivtrafik i regionen, sa han. Dels kortar man ressträckorna så man slipper åka runt hela stan, dels avlastar man den övriga kollektiv-trafiken, vilket också är en vinst.

Per Bolund och Gustav Hasselgren i monteringshallen på Candela.

Det finns redan eldrivna båtar och biogasdrivna båtar i pendelbåtstrafik i Stockholm. Men de har traditionellt skrov, så om man räknar på hur mycket de drar per personkilometer så blir de ganska dyra. Värst är Waxholms-bolagets dieseldrivna båtar.

Gustav Hasselgren, som är Candelas grundare utvecklade Candelas idé:
– Möjligheten att köra med mindre båtar i kollektivtrafik på ett ekonomiskt och energisnålt sätt är mycket intressant. Ett problem med Waxholms-båtarna är att de sällan går med full personkapacitet. Så om man kan köra med mindre båtar som går oftare gynnar det både vad folk vill ha och energianvändning per personkilometer.

Candelas båtar för passagerartrafik är under utveckling. Den modell man nu arbetar med kommer att kunna ta 30 passagerare och den kommer att kunna testköras redan nästa år. Ett samarbete med Region Stockholm kan göra att om allt går vägen kan båtarna börja gå i trafik 2025. Enligt beräkningar kommer Candela P-30 att bli cirka 50 procent billigare att använda än traditionella färjor.

Erik Eklund är ansvarig för Public Transport på Candela:
– Om man har en frekvens i kollektivtrafiken som är kortare än 12 minuter så tittar inte folk på tidtabellen längre, eftersom väntetiderna ändå blir ganska korta, därför kan mindre båtar som tar färre passagerare, men går oftare vara ett intressant alternativ i kollektivtrafik.

– Med en sådan lösning kan man maximera antalet avgångar under en kortare period, till exempel under rusningstrafiken, tre timmar på morgonen och köra flera båtar, sedan laddar man båtarna och så blir det samma sak på eftermiddagen. Kostnadsmässigt är det betydligt lägre per personkilometer.

Candelas båtar är en form av moderna eldrivna bärplansbåtar med ett så kallat foilsystem, vingar under båten som man flyger fram på. Foilsystem finns både för segelbåtar och motorbåtar, men för att det ska fungera så behövs ett avancerat datastöd, där vingen under båten hela tiden kompenserar för fart, lutning, styrning, vågor och till och med vind. När båten fått fart går den upp på vingarna och närmast flyger fram över vattnet.

Candela bygger nästan allt i båtarna själva. Skroven gjuts i fabriken på Lidingö, båtarna monteras ihop och utrustas, batterierna kommer från BMW, den avancerade programvaran för systemet är helt egenutvecklad liksom den unika C-POD-motorn som är placerad under vattnet vid propellern. Att ladda batteriet tar två timmar i ett trefasuttag, några timmar i vanligt uttag, räckvidden är drygt 50 nautiska mil (Candela C-8).

Ett problem som togs upp på mötet är hastighetsbegränsningarna till sjöss. De är satta efter traditionell sjöfart, vilket har att göra med att traditionella båtar drar upp mycket svall i låga hastigheter, medan en bärplansbåt inte gör något svall alls, oavsett om den går i 15 knop eller 25 knop. Här vill Candela få till en ändring, så att deras båtar kan undantas från den regeln, eller att man inför en gräddfil för båtar om inte drar upp svall.

Sedan var det dags för en provtur i två av Candelas båtar. Per Bolund fick köra den ena. Han var mycket nöjd med åkturen, så här uttryckte han det efteråt:
– Eldrivna motorbåtar kommer ta över till sjöss precis som elbilen nu tar över bilmarknaden. Fart, tystnad, nollutsläpp och körglädje gör elbåten svårslagen. Tack för besöket och provkörningen!

Kommentarer

  1. Hur mycket CO2 produceras per båt, och i den siffran vill jag också få veta hur mycket CO2 som själva utvecklingen av båtarna producerat?

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *