Pensioner även för kommunalråden

Stad & Politik12 februari 2020 kl 06.51

Kommunalråden får inte bara månadsarvoden. Skattebetalarna bekostar också att Lidingö stad varje månad avsätter medel för deras framtida pensioner. Storleken på avsättningarna varierar mellan de olika politikerna. De som är enbart oarvoderade fritidspolitiker får ingen avsättning alls, medan till kommunstyrelsens ordförande Daniel Källenfors (M) det sätts av hela 16 841 kronor per månad.

I slutet av 2019 beslöt arvodesberedningen att se över pensions-bestämmelserna för kommunalråden. Som jämförelse använde man de kommuner man tittade på vid tidigare genomförd jämförelse om arvodesbestämmelser. Jämförelsekommuner var både kranskommuner till Stockholm men även ute i landet. När arvodesberedningen sedan sammanträde i slutet av januari i år konstaterade beredningen att det inte finns någon anledning att gå ifrån dagens pensionsavtal som Lidingö följer, då samtliga de jämförda kommunerna använder samma avtal (OPF-18).

Till omsorgs- och socialnämndens ordförande Birgitta Sköld (LP) samt utbildningsnämndens ordförande Amelie Tarschys Ingre (L) avsätts 10 065 kronor per månad. Oppositionsrådet Patrik Sandström (MP) får nöja sig med 2 089 kronor per månad. Till Carl-Johan Schiller (KD) som är det enda kommunalrådet som går på det gamla pensionssystemet (eftersom han var kommunalråd redan före 2014), avsätts 4 022 kronor per månad.

Avsättningen grundar sig på månadsarvodet. 4,5 procent avsätts på belopp upp till 40 250 kronor per månad; allt därutöver 30 procent. Avtalet liknar det avtal som anställda i kommuner och regioner går på, så politikerna har inga extra förmånliga avtal. 

Avtalet är framtaget av SKR (Sveriges kommuner och regioner) som är en arbetsgivar- och medlemsorganisation för Sveriges alla 290 kommuner och 21 regioner.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *