Pengar till TOR?

Stad & Politik24 januari 2019 kl 06.58

Staden kan komma att finansiera en gemensamhetslokal i seniorboendet Tor. Det föreslog kommunstyrelsens arbetsutskott (KS AU) vid sitt sammanträde den 23 januari.

Bakgrunden till förslaget till beslut är att de verksamheter som idag håller till i Tor ska flytta till stadshuset när stadshusrenoveringen är klar. De boende i Tor har reagerat med ilska och missnöje. Centerpartiet ställde sig bakom de boende och ifrågasatte stadens beslut att stänga den populära mötesplatsen (se Lidingösidan 2 mars 2018).

Diskussionen bland politikerna har främst handlat om vem som ska ta hyreskost-naderna för de tomma lokalerna när verksamheterna flyttat till stadshuset. Men nu kommer alltså ett förslag att staden ska anslå 210.000 kronor för drift av en gemensamhetslokal i Tor under 2019.

Kommunen skriver i sin tjänsteskrivelse att mötesplatsen i Tor under de senare åren blivit mycket populär och samlar äldre, anhöriga och frivilliga. De som bor på Tor tycker att de gemensamma lokalerna är mycket viktiga för möjligheterna att umgås. KS AU vill att kommunstyrelsen beslutar att staden även i fortsättningen ska hyra en lokal på Tor som kan användas både av de som bor på Tor och övriga besökare.

Kostnaderna för 2019 beräknas till 210 000 kronor, fördelat på lokal- och driftskostnader 65 000 kronor, lokalanpassningar 80 000 kronor och samordningstjänst på 65 000 kronor.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *