Pengar till Föreningsgården och hembygdsföreningen

Stad & Politik14 december 2020 kl 06.33

Pandemin har gjort det tufft på Lidingö även för frivilligverksamheter. Föreningsrådet är en sammanslutning av ett 70-tal olika föreningar på ön. Rådet driver Föreningsgården i Larsberg, som är en mötesplats för öns föreningsliv. Föreningarna kan hyra lokaler till ett förmånligt pris. I Föreningsgården arrangerar bland annat bridgeturneringar; Lidingö jazzklubb har sin huvudscen här och dessutom finns en mötesplats för ungdomar. Många föreningar hyr lokaler för sina styrelsemöten. Privatpersoner kan också hyra lokalerna för olika sammankomster.

Under pandemin har hyresintäkterna minskat väsentligt och Föreningsrådet väntas gå mot ett rejält underskott. Trots att hyresvärden, John Mattson, har bidragit med ett hyresfritt kvartal så beräknas ekonomin bli tuff nästa år. Nu tycker kultur- och fritidsnämnden att Föreningsgården är en viktig del av öns föreningsliv och är beredd att stötta verksamheten med ett engångsbidrag på 60 000 kronor för det första halvåret 2021. Föreningsrådet har också sökt pengar hos sin huvudorganisation, Bygdegårdarnas riksförbund och fått ett positivt besked.

Lidingö hembygdsförening väntas få 40 000 kronor till sin utställning ”Från AGA till Dalénum”. Lidingö hembygdsförening sprider kunskap om öns kulturarv och där vill kultur- och fritidsnämnden också finnas med.

På grund av pandemin har Lidingö museum tvingats hålla stängt under större delen av året med tappade försäljnings- och entréintäkter som följd. Trots det har föreningens olika arbetsgrupper arbetat vidare och den nya utställningen är planerad att visas på museet från april till juni 2021, det vill säga om myndigheterna lättar på restriktionerna. Tanken är att den sedan går vidare till stadshuset där den ska visas under hela sommaren.

Gustaf Dalénmuseet i Stenstorp lånar ut en del föremål till utställningen och nu vill både Lidingö museum och staden att dessa ska förvaras på ett säkert sätt. Pengarna ska användas både till förvarings- och produktionskostnader.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *