Partisympatiundersökning: KD och LP ökar, M minskar

Stad & Politik8 juni 2022 kl 16.305

Under en dryg vecka i maj genomförde Lidingö Nyheter en partisympatiundersökning och resultatet är anmärkningsvärt. För det första; det är ingen äkta partisympatiundersökning gjord av ett riktigt opinionsinstitut, utan en läsarundersökning om partisympatier. Så det finns en del felkällor, som man får ta hänsyn till.

Så denna undersökning är inte gjord från ett representativt underlag och kan inte anses vara en oberoende opinionsundersökning. Istället har vi gjort en läsarundersökning i tidningen där vem som helst kan svara. Man kan också svara flera gånger om man vill. Och det verkar ha skett.

Ändå kan man dra några slutsatser av resultatet, som är intressanta. Vi börjar med vilka ämnesområden som intresserar väljarna och här spelar det inte så stor roll om det är representativt.

Här är frågorna som ligger i topp:
19% tycker att Vård och omsorg är den viktigaste frågan.
17% Barn och skola.
15% säkerhet och trygghet.

Sedan kommer natur och miljö, ekonomi och skatter samt boende på runt 10%.
Anmärkningsvärt är ett frågor om kultur och nöje samt näringsliv kommer långt ner.

Så till partisympatierna. Så här såg det ut vid valet 2018:

Och här är siffrorna för vår undersökning:

Som man kan se har Moderaterna rasat med drygt 10 procentenheter, från 26 till 15%. Kristdemokraterna och Lidingöpartiet har båda ökat med runt 12 procentenheter var, till 17 respektive 25%.

Det skulle kunna betyda att det blir en palatsrevolution i stadshuset. Om siffrorna står sig får LP och KD tillsammans 43% av rösterna och behöver alltså stöd från bara ett parti till, kan det bli C eller SD? På så sätt kan Moderaterna komma att manövreras bort från makten.

Men! Här kommer brasklappen: KD och LP kanske nu blir glada, men den glädjen varar inte så länge. Det är högst troligt att de höga siffrorna kommer av ett resultat av omfattande röstning från partifolket i dessa två partier, som snedvrider resultatet. Det är nackdelen med läsarundersökningar på webben. Det är lätt att manipulera resultatet. Det ger dock bara en kortsiktig effekt, om än någon alls. I september kommer verkligheten att visa sig och då kommer de riktiga siffrorna. Och då kommer det (antagligen) se ut som KD och LP har tappat röster på ett halvår.

Men, detta till trots, kan vi ändå utläsa vissa tendenser. Även om KD och LP har fått extremt många röster, så tyder det ändå på att Moderaterna tappar till dessa två partier, vilket kan vara troligt med tanke på att Moderaterna hade en intern strid tidigare i vår, där ett stort antal ledande moderater lämnade partiet och gick till LP och KD. Om väljarna kommer att följa efter är inte säkert, men heller inte helt otroligt.

Småpartierna Liberalerna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet får mycket låga siffror. Det här är också till stor del ett resultat av "stödröstningen" på KD och LP. Om de inte fått så många röster, så hade småpartiernas siffror varit betydligt bättre. Det gäller även Socialdemokraterna, som bara får 3,2% i denna undersökning. Det troliga är att de egentligen har ett resultat som är i paritet med förra valets siffror eller något bättre, eftersom opinionen i Sverige i stort ger Socialdemokraterna ett större stöd just nu.

Så sammantaget gäller att ta siffrorna med en stor nypa salt. Lidingö Nyheters bedömning är att M går tillbaka, KD och LP framåt, men inte med så stora marginaler som undersökningen visar.

Undersökningen är gjord bland Lidingö Nyheters läsare under en vecka i maj (23-30 maj). Den har genomförts som en läsarundersökning med ett öppet formulär på Lidingö Nyheters nyhetssida (den är borttagen nu). Det kom in 267 svar, som rensades ner till 251 svar. Tydliga och misstänkta dublettröstningar rensades bort. Det är alltså inte en oberoende opinionsundersökning med representativt urval. Däremot kan den visa tendenser på hur partisympatierna lutar.

Kommentarer

  1. Hur många har svarat på denna ”opinionsundersökning”. Det ska man redovisa, i synnerhet nu när resultatet redovisas i bl a Facebookgruppen Lidingös anslagstavla.

    1. Från KD:s sida vill vi rikta ett stort tack till er som röstade på oss i den här mätningen! 💙

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *