Växter på Lidingö: Parkslide – invasiv art

Natur29 juli 2022 kl 04.284

Lidingö stad bekämpar främst de invasiva arter vi är skyldiga att göra enligt EU-förteckning. De invasiva arter som är upptagna på EU-listan och som ska bekämpas enligt direktiv är Jätteloka och Jättebalsamin. Staden arbetar även med att förhindra spridning av Parkslide genom täckning med markduk på vissa platser. Kontakta gärna stadens kundcenter för att rapportera vilka platser du sett Parkslide på.

Parkslide (Reynoutria japonica, tidigare Fallopia japonica) är en växtart från Japan. Den är en storväxt, flerårig ört. Arten är inte förbjuden enligt EU:s lista över invasiva arter, men sprids aggressivt i många länder i världen och är besvärlig (men inte omöjlig) att bekämpa. Den kan bli tre meter hög, lika stor som sin nära släkting jätteslide.

Parkslide är ursprungligen en odlad art, härstammande från Östasien. Den har odlats som prydnadsväxt i större parker och trädgårdar. Den förvildas lätt och syns ibland på ängsmark eller skogsbrynen på kulturpåverkad mark. I Sverige är den första fynduppgiften som förvildad från Blekinge och Östergötland, publicerat 1909. Den är ett svårbekämpat ogräs eftersom rötterna är djupa och den kan vara mycket svår att bli av med. Rötterna kan tränga in i husgrunder och ledningar. Arten är inte förbjuden enligt EU:s lista över invasiva arter, men arten är eller riskerar att bli invasiv i Sverige enligt Naturvårdsverket, som rekommenderar att spridningen begränsas.

Den är en beståndsbildande ört, 100–300 cm hög och med krypande jordstam. Stjälkarna är upprätta, mycket kraftiga, till färgen rödaktiga eller blådaggiga. Bladen är brett äggrunda till nästan runda, 4–15 cm långa, till 12 cm breda, tvärt avhuggna vid basen, uddspetsiga i toppen, hårlösa. Blommorna kommer i grenade knippen, till 10 cm långa, de är vita till gräddvita eller rödaktiga. Frukten är en mörkt brun nöt, 3–4 mm lång.

Källa: Lidingö stads hemsida, Wikipedia.

Kommentarer

  1. Om man färdas Trasthagsvägen i riktning
    från fd. motionsgården, längst ned i svackan innan Stockbysjön finns ett stort bestånd av Jättebalsamin. Räknas den inte som ”invasiv”?

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *