I natt blir det sommartid

Lidingö25 mars 2023 kl 04.08

I natt ställer vi fram klockan (precis som vi ställer fram trädgårdsmöblerna) en timme. Glöm inte det!

Det är tal om att slopa sommartidsomställningen. EU-kommissionen har lagt ett förslag om att avskaffa den. Europaparlamentet delar den uppfattningen. Ministerrådet har ännu inte tagit ställning till förslaget. Inget beslut har alltså fattats på EU-nivå.

Den svenska regeringen har inte heller tagit ställning till om tidsomställningen ska avskaffas, och i så fall vilken tid som i sådant fall skulle vara normaltid (sommar- eller vintertid).

Om tidsomställningen avskaffas genom beslut i EU är det upp till varje enskilt medlemsland att besluta om vilken normaltid landet ska ha. Det betyder att det är ett nationellt beslut huruvida Sverige vid ett avskaffande ska ha sommartid eller vintertid som normaltid.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *