På söndag är det fars dag

Lidingö13 november 2021 kl 04.48

Fars dag är en högtid då barn firar sina pappor. Den infaller olika datum i olika länder, men i Sverige firar vi alltid Fars dag den andra söndagen i november. I flera andra länder firar barnen dagen även till minne av förfäder.

Fars dag har sitt ursprung i 1910-talets USA. Seden kom till Sverige 1931 och dagen firades till en början i juni även i övriga Norden. 

Idén vann dock inte lika stor spridning som Mors dag, och därför tillsattes 1949 på initiativ av det nordiska handelssamfundet en kommitté som fick i uppgift att sprida kännedom om dagen. Tidpunkten för Fars dag senarelades till november för att ligga bättre i förhållande till Mors dag. Fars dag infaller därför numera i de nordiska länderna (utom Danmark) och i Estland på andra söndagen i november. Det var dock först på 1970-talet, när man alltmer började betona faderns roll i familjen, som dagen fick en större popularitet.

Farsdagsfirandet sker i första hand privat inom familjen och tar sig liknande former som Mors dag, med farsdagskort, presenter och farsdagsluncher. Dagen uppmärksammas också på många håll med konserter och andra evenemang. Dagen är officiell flaggdag i Finland. I Sverige är Fars dag inte allmän flaggdag, men flaggning är vanligt förekommande.

Källa: Wikipedia

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *