Överförmyndaren kritiseras

Stad & Politik3 april 2019 kl 10.083
Bara du som prenumererar får:
• Över 5000 artiklar i arkivet
• Alla reportage
• Alla tester (kräftor, semlor, restauranger)
• Bildrebusjakten 1 gång/månad
• Dryckesguiden 1 gång/månad
• Bopriser 1 gång/månad
• Nyhetsbrev 1 gång/månad
Du stödjer Lidingös lokala dagstidning med oberoende journalistik
Läs denna artikel gratis!
... och du får 5000 andra artiklar också!
Prenumerera från
29 kr/månad
Första månaden gratis!
Ingen bidningstid
Klicka här
Du stödjer Lidingös lokala dagstidning med oberoende journalistik
En månad i taget
29 kr/månad
Ingen bindningstid
Första månaden gratis!
Årsprenumeration
295 kr/år
(24:50/månad)
(Ord pris 345 kr/år)
Ingen bindningstid
Första månaden gratis!
En dag
49 kr/dag
Engångsbetalning (kort eller Swish)
Har du redan ett konto?

Kommentarer

 1. Om länsstyrelsens anmärkningar mot överförmyndaren

  Länsstyrelsen gör varje år nedslag hos överförmyndaren och går igenom ett antal ärenden. I år har Lidingö fått kritik för förseningar av skilda slag och för svårigheter med digitaliseringen av handlingar.
  Det är värdefullt med en kontrollerande myndighet. Handläggningsrutiner ska underhållas och trimmas och återkommande kontroller är ett instrument för att så sker. Den kritik som länsstyrelsen tar upp i år hänger delvis samman med att enheten var underbemannad under två månader 2018, eftersom en handläggare lämnade och ersattes först en tid senare.
  Uppföljningen av en del segdragna ärenden kan halta och sjukdom eller osäkerhet hos gode män leder ibland till ett lägre tempo. Så också i år. Rutinerna för överförmyndarens egen uppföljning skärps genom checklistor efter den här rapporten. Den kritik som riktats mot handläggningen har dock inte lett till ökade kostnader eller missad ekonomisk kontroll av de som anlitas som gode män eller förvaltare.

  Beträffande digitaliseringen är de tekniska systemen inte ifatt utvecklingen av Lidingös tempo i digitaliseringen. Orimligt lång tid för skanning och ofullständig koordinering mellan dokument som skannas in vid skilda tillfällen ställer till det. Inget system på marknaden kan ännu möta de anspråk vi ställer. Effektiviteten förbättras efterhand, men de tekniska systemen har ett avgörande inflytande på hur fort det här kommer att gå.

  Min ställföreträdare Göran Grahn och jag har deltagit både i länsstyrelsens rapportering från granskningen och i genomgången av den efterföljande skriftliga rapporteringen. Vi konstaterar att förbättringar hela tiden behöver ske, men vi har fullt förtroende för säkerheten i handläggningen av dessa ärenden.

  Carl-Johan Gestrup (M), Överförmyndare
  Göran Grahn (LP), Vice Överförmyndare

 2. Till den det vederbör
  Undertecknad är verksam som god man på Lidingö sedan några år tillbaka. Jag blir förvånad över viss del av kritiken som Länsstyrelsen riktar mot Överförmyndaren på Lidingö. Jag som god man har aldrig haft någon större anledning att klaga. Jag vet förvisso att det förelåg underbemanning gällande personal 2018 men det meddelades av Överförmyndaren så det kan ju knappast kommit som någon överraskning för andra gode män/förvaltare.
  Det är alltid enkelt att nå, antingen via mobil eller mail, en tjänsteman på avdelningen och svaren kommer oftast prompt. Jag upplever samarbetet med myndigheten som gott och jämför jag Lidingö med Stockholms Överförmyndarnämnden så är det ofantliga skillnader. Jag håller på
  att avveckla samtliga engagemang i Stockholm eftersom jag upplever att myndigheten i Stockholm arbetar inte med oss utan snarare mot oss.
  Det är säkert så att viss kritik är rättmätig
  mot Överförmyndaren i Lidingö men jag tycker även att de förtjänar ”cred” för det arbete de utför tillsammans med oss, gode män och förvaltare.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *