Över 41 miljoner extra till äldreomsorgen

Stad & Politik28 juni 2022 kl 03.392

Socialstyrelsen har på regeringens uppdrag fördelat medel till ett antal av landets kommuner för att höja kvalitén inom äldreomsorgen. För Lidingös del innebär det ett extra tillskott på över 41 miljoner kronor.

Landets kommuner har fått ansöka om de statliga medlen och sedan har Socialstyrelsen bedömt dessa ansökningar utifrån olika parametrar. Syftet med de två statsbidragen har varit att motivera kommunerna att dels minska andelen timanställda, dels att öka sjuksköterskebemanningen och den medicinska kompetensen inom äldreomsorgen. Lidingö har erhållit statsbidrag för bägge delarna. När det gäller fördelningen av statsbidraget för att minska antalet timanställningar inom äldreomsorgen är Lidingö en av sju kommuner i Stockholms län som erhållit just detta statsbidrag.

- Det här är ett mycket välkommet tillskott och nu har vi påbörjat arbetet med att se hur vi kan använda statsbidraget så att vi får ut bästa möjliga effekt, säger Stefan Heinebäck, chef för omsorgs- och socialförvaltningen.

Totalt fördelar regeringen nära två miljarder kronor till äldreomsorgen. Bidragen är prestationsbaserade vilket innebär att det bygger på det arbete kommunerna har genomfört år 2020 och 2021 och sedan fördelat medlen till de som visat på verksamheter med god nivå eller som indikerar på tydlig förbättring. Pengarna kommer att disponeras under år 2022 och 2023.

- Det här ger oss möjligheter att fortsätta höja kvalitén inom äldreomsorgen. Likaså att vidareutveckla arbetet med välfärdsteknik. Vi har redan innan de här pengarna beviljades påbörjat ett arbete med att få ner mängden timanställningar. Det här kommer att ge det arbetet en rejäl skjuts framåt, säger Birgitta Sköld, ordförande i omsorgs- och socialnämnden (LP).

Läs mer på Lidingö stads hemsida.

Kommentarer

  1. Som ordförande i omsorgs- och socialnämnden är jag oerhört glad och stolt över att vi fått dessa extra statsbidrag som stimulans för vårt arbete med att minska timanställningar och öka sjuksköterskebemanningen.

    Bidragen är prestationsbaserade och avser åren 2020 och 2021 och visar att våra satsningar på att fler av vår personal ska ha adekvat utbildning samt att vi aktivt och medvetet ställer om så fler kan arbeta heltid är helt rätt.

    Nu kommer vi att kunna satsa ännu mer på att ytterligare höja kvaliteten inom äldreomsorgen helt i linje med det helhetsgrepp vi arbetar med inom ramen för omsorgs- och boendekedjan.

  2. Tack till oss alla för att den skatt vi betalat in kommer oss alla på Lidingö till godo! Det är inte staten som bidrar (statsbidrag), det är vi alla gemensamt, tack till oss!

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *