Orimligt med sjätte högsta arvodet i landet till öns ledande politiker

Debatt12 maj 2022 kl 03.112

Centerpartiet reserverade sig mot arvodesberedningens beslut. Kommunstyrelsens  ordförande på Lidingö har högre arvode än samma position i storstäder som Göteborg,  Malmö, Uppsala och Linköping. Lidingö har sjätte högsta arvodet i landet. Detta  motsvarar inte utmaningen som ordförande i en väloljad och välfungerande kommun som Lidingö. Centerpartiet vill sänka arvodet till samma nivå som en riksdagsledamot. 

Kommunstyrelsens ordförande tjänar idag 65% av ett statsråd vilket motsvarar 94 250 kronor  i månaden. Centerpartiet anser att en mer rimlig nivå är i nivå med en riksdagsledamot som  idag tjänar 71 500 kronor. 

Med Centerpartiets förslag skulle Lidingö, i stället för att ha sjätte högsta arvode i landet, hamna en bit över snittet i landet. Lidingö skulle ha jämförbart arvode med exempelvis  Tyresö, Vaxholm och Sundbyberg i Stockholmsregionen. 

Gabor Sebastiani, ledamot i arvodesberedningen säger: 

”Med våra förslag skulle vi sänka kostnaden för politikerna med 1 miljon kronor per år som  istället kan gå till exempelvis två nya förskolelärare. Vi ska ha skäliga och rättvisa ersättningar till fritidspolitikerna och inte de högsta arvodena i landet till heltidspolitiker.” 

Förutom kommunstyrelsens ordförande vill Centerpartiet minska antal kommunalråd från  dagens fyra till max två. Partiet vill även uppgradera oppositionsrådet som har en central roll i  ett demokratiskt samhälle. Oppositionsrådet ska ha samma ersättning som ett kommunalråd.  Vidare föreslår Centerpartiet en andra vice ordförande i nämnderna som innehas av  oppositionen, detta är det normala i stor del av kommunerna för att stärka möjligheterna för  samarbete mellan majoritet och opposition i nämnderna. 

Patrik Buddgård, Gruppledare Centerpartiet Lidingö
Gabor Sebastiani (C), ledamot arvodesberedningen

Kommentarer

  1. Kan ni förklara hur ni tänker. År 2022 är KSO lönen 65% av Statrådslönen sek 94250. KPMG tyckte vid extrarevisionen 2019 att det skulle sänkas till 60%. Förslaget som ni nu lägger är väl förslag som ska börja 2023? Hur kom ni fram till sek 71500? Ska det gälla hela mandatperioden? Eller ska nya arvodesberedningsgruppen efter valet besluta om ny lön varje år? Underlaget som ni presenterar här känns ofullständigt, därför frågar jag.

  2. Varför jämföra med statsråd?
    Varför inte jämföra med kommunanställda? Hemsamariter? Fattiga pensionärer? USKor? Bärplockare?
    För övrigt anser jag vi har för många politiker, och att ”oppositions”-löner och partistöd bör tas bort.
    Om folk inte röstar på vissa politiker, få de väl skaffa sig ett annat hederligt jobb, som alla andra.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *