Ordning och reda i ekonomin 2024

Stad & Politik26 oktober 2023 kl 04.4111

Trots en osäker omvärld kan vi satsa mer pengar på välfärdens kärna. Det är möjligt tack vare en välskött ekonomi och smarta prioriteringar. Lidingö stads budget för nästa år kompromissar inte med kvaliteten. Det skriver kommunstyrelsens ordförande Daniel Källenfors (M) och vice ordförande Anders Paulsen (LP).

Det är fortsatt hårda tider för svenska hushåll. Inflationen har kanske slutat rusa i höjden, men är ännu hög. Priserna på Ica, Coop eller Willys går inte ner, utan tycks ha lagt sig på en ny normalnivå.  Ansträngningarna för att pressa ner inflationen är lika kännbara. Kostnaden för boendet kan vara flera gånger högre än innan krisen.

Det glädjande budskapet från de flesta prognosmakarna är dock att det rör sig om en tillfällig svacka. 2024 blir tufft, men 2025 är vi uppe ur gropen.

Det är ett väldigt bra besked. Då räcker det med att hålla hårt i slantarna, dra ner på mindre viktiga utgifter och anpassa munnen efter matsäcken.

Lidingö stad har i grunden en solid ekonomi. Kommunen är skuldfri. Kvaliteten på välfärdstjänsterna är hög, samtidigt som vi har ett relativt lågt skatteuttag. Men även en kommun som Lidingö känner av en ekonomisk nedgång i omvärlden. Inflationen, exempelvis, leder både till ökade kostnader i verksamheterna och till kraftigt fördyrade pensionsåtaganden. Precis som andra hushåll måste det gemensamma dra ner på utgifterna.

Lidingö drabbas också hårt av det kommunala utjämningssystemet. 2024 kommer Lidingös kostnader för inkomstutjämningen för första gången någonsin överstiga miljardgränsen – motsvarande cirka 21 000 kronor per år och invånare. Pengar som skickas till andra kommuner, oavsett hur dessa sköter sig.

På onsdagen presenterades 2024 års budgetförslag för kommunstyrelsen. En smula förenklat kan man säga att kommunens alla verksamheter som vanligt får ett påslag i budgeten, nästa år på knappt 1 procent. Därtill kompenseras för de ökande elkostnaderna. Men enligt beräkningarna från SKR, Sveriges kommuner och regioner, kommer kostnaderna för priser och löner att öka med cirka 3,5 procent. Det innebär att kommunen måste klara en större effektivisering än vanligt.

Att spara ett par kronor på en hundralapp är ingen orimlig målsättning – inte för en vanlig familj, inte för ett normalt företag och inte heller för en kommun. När vi jämför våra utgifter med andra liknande kommuner ser vi att vi ligger högre på några områden. Beräkningarna i den här budgeten indikerar att Lidingö stad kan ha totalt uppåt 112 miljoner kronor högre kostnader per år än vad som egentligen är motiverat. Det finns förstås olika sätt att räkna på kvalitet och kommunala kostnader, och vissa förutsättningar kan skilja sig mellan jämförelsekommunerna, men här ges i alla fall en fingervisning om att det kan gå att göra annorlunda.

Vi kompromissar inte om kvaliteten. Men vi är övertygade om att den kommunala servicen kan utföras ytterligare lite smartare.

Med en generell effektivisering blir det pengar över att satsa där de verkligen gör mest nytta. I budgeten för 2024 tillförs kärnverksamheterna ytterligare 14,2 miljoner kronor, vilket möjliggör en kraftigare uppräkning av både skolpengen och omsorgen. Skolan, förskolan, äldreomsorgen och funktionshinderverksamheten får därutöver ett tillskott på 37,8 miljoner kronor mer än i år.

Och trots det svåra ekonomiska läget i omvärlden kan Lidingö stad fortsätta försköna ön – Tekniska nämnden budgeteras 1 miljon kronor extra bland annat för skötseln av parker och grönområden. Samtidigt tilldelas Kultur- och Fritidsnämnden 1 miljon extra att investera i ungdomar och idrott.

Stadens ekonomi vilar i trygga händer. Lidingökoalitionen – Moderaterna och Lidingöpartiet med stöd av Sverigedemokraterna – levererar en budget som både klarar välfärden och överskottsmålet, trots en turbulent omvärld.

Daniel Källenfors (M), kommunstyrelsens ordförande
Anders Paulsen (LP), kommunstyrelsens vice ordförande

Kommentarer

 1. Detta är nästan komiskt. Det finns så många stora punkter där ni misslyckats helt.

  Snöröjning fungerar inte och har ytterligare försämrats årligen. Det går inte att ta sig ut om det snöat under natten. Då är det inte plogat kl 7. Aldrig.

  Saltsopning togs bort under perioden

  Biltullar införts för att hämta lämna i Ropsten

  Kaos i hemtjänsten

  Busslinjer har dragits in

  Brotten på Lidingö speciellt kopplat till bildels och hjulstölder har ökat ordentligt

  Jag är förvånad att vi inte ser en större självkritik. Vill även påminna om ersättnings diskussioner till kommunalråd som Daniel förde.

  Lite mer nyanserad dialog efterfrågas. Detta framstår nästan som reklam för politiken ni driver

  1. Hej!
   Lidingö kan alltid bli bättre, givetvis! Även om just jag hade valt ut helt andra områden än de du lyfter för att ge exempel på några. Jag tycker istället det är utmärkt att man tydligt prioriterar skola, förskola och omsorg och att man exempelvis nu genomför språktester för all personal i omsorgen och ordnar språkutbildning på arbetstid för de som ej klarar testerna.

   Orsaken till att jag svarar dig är dock för att försöka besvara de tre frågor som du lyfter, men som Lidingö stad inte ansvarar över. Jag är riksdagsledamot från Lidingö så jag har koll på dessa av den anledningen.

   • Biltullar införts för att hämta lämna i Ropsten = detta infördes av socialdemokraterna och dåvarande finansminister Magdalena Andersson. Kommunen rådfrågades inte ens av placeringarna av stationerna.

   Under mandatperioden har Moderaterna och Svantesson lovat att åtgärda detta för hämtning och lämning i Ropsten. Ett löfte jag som riksdagsledamot från ön givetvis följer upp och bevakar. Tjänstgör numera i finansutskottet av denna anledning och pratade så sent som i tisdags med departementet om detta.

   • Busslinjer har dragits in = av det nya styret i regionen bestående av C, V, Mp och S.

   Lidingöstad har framfört kritik om detta i den remiss som gått ut.

   • Brotten på Lidingö speciellt kopplat till bildels och hjulstölder har ökat ordentligt = skett under S styre nationellt då de inte velat ge tullen de befogenheter, verktyg och pengar som krävs. Detta gör vi nu. Flera uppdrag och befogenheter är redan utökade och ytterligare är påväg fram.

   1. Ida Drougge gillar att fälla svepande kommentarer. Ibland undrar man om det helt enkelt är fråga om okunskap. Jag väljer att tro det eftersom alternativet vore avsiktligt vilseledande.

    Vänsterpartiet styr inte i region Stockholm. Vi har ett samarbete med styret. Samarbetet omfattar 49 punkter, vill jag minnas. Helt klart är iaf att området kollektivtrafik är undantaget från vår överenskommelse. Där står vi för långt ifrån varandra.

    Vidare samarbetade samtliga partier i kommunstyrelsen om ett remissvar till regionen där vi kritiserade nedläggning av linje 221.

   2. Ida,

    Tack för att du anstränger dig att svara. Oturligt att du väljer att fokusera på det som kommunen inte kan påverka, och struntar helt i det som ligger inom kommunens mandat.

    Jag tar upp det som har försämrats för kommunen och dess invånare.

    Det är inte en fråga om att ni politiker ska kasta sand på varandra. Jag vill inte betala er en skattekrona för det. Jag vill veta vad ni gör åt det.

    Vänligen fokusera på det

 2. Bra att det satsas (lite) mer på skötsel av parker och grönområden, dessa är tyvärr delvis eftersatta. Det skulle behövas mer resurser för att skydda mer natur som naturreservat, städa bort skräp, laga bänkar och inte minst – bekämpa invasiva arter som parkslide, jättebalsamin m.fl. Om invasiva arter inte tas bort i ett tidigt skede slår kostnader tillbaka som är många gånger större när de hunnit sprida sig över större områden. Idag finns stora kluster av invasiva växter inne i våra naturreservat. Satsa gärna mer på att bekämpa dem! Hellre förebygga nu, det är mer lönsamt i längden.

 3. Hej
  Har denna, annars utmärkta nyhetsblad för Lidingöbor, idag blivit något forum för egensinnade moderatpolitiker att omskriva sin ”egen förträfflighet”. Det verkar så.

  Detta inlägg från Daniel Källenfors et consortes är ju nästintill reklamblad för deras politik. Det finns icke ett ord i någon form av självkritik.
  Sedan att en moderat riksdagspolitiker, Ida Drougge, gör ett ”tamt” försök att tillrättalägga herr Källenfors i vissa småfrågor gör det än mer märkligt. Och därtill ”löjligt”.
  Jag håller med den tidigare och morgonpigge insändaren Anders i rätt många frågor. Vad hände med biltullarna t. ex..
  Var inte det ett s k ”vallöfte”.
  Jag har påpekat/skrivit tidigare om detta smått naiva/otillbörliga försök att höja sin egen lön efter föregående kommunvalet.
  Varje person, med lite ”råg i ryggen” skulle ju självmant avgå efter ett sådant debacle. Men icke på Lidingö..
  Tidigare moderatledare i staden t ex Hörberg eller Anderberg hade mitt fulla stöd
  Men dessa idag, teatrala figurer, har det ingalunda….
  Ett gott råd till dessa gentlemän;
  Gör något istället för att stoltsera på bild utanför Stadshuset
  Hälsning
  Olle Starrin

 4. Ida – Det är lätt att beskylla andra, allt hände innan ni tog makten. Trots att Moderaterna under många år har haft makten i landstinget…

  Känns som du bortförklarar saker istället för att vara konkret.
  Om du nu som riksdagsledamot bevakar detta, varför bevakar du istället för att göra något åt det hela. Moderaterna har ju makten.
  Slutta skyll på andra och göra något konkret.

 5. Vad som inte får ske i år igen är att det bildas höga snövallar vid garageinfarterna till villor/radhus hos äldre. Lagom kul att som anhörig ge sig ut i snösvängen kl. 22 en kväll när snövallarna börjat frysa till..

 6. Skulle enkelt kunna fixas med en e-tjänst från staden där t.ex. åttioplussare som inte själva klarar snövallarna kan anmäla sig. Något liknande UD:s ”Svensklista”. Självklart fixar vi snöskottningen på den egna tomten med hjälp av ”Nisse” men vi kan inte ringa in bemanningsföretag varje gång det byggs upp en plogvall och det kan ske flera gånger under/när som helst på dygnet.

 7. Likställighetsprincipen innebär att kommunmedlemmar eller grupper av kommunmedlemmar i samma situation ska behandlas lika. Särbehandling får endast ske på saklig och objektiv grund. Det krävs således att kommuner och landsting iakttar objektivitet och rättvisa i sin behandling av medlemmarna.

  MINA FÖRÄLDRAR HAR SAMMA RÄTT TILL DET NYPLOGADE KOMMUNALA VÄGNÄTET SOM ALLA ANDRA OCH DOM HAR INTE SJÄLVA DEN FYSISKA FÖRMÅGAN SOM +85:ARE ATT SKOTTA BORT DE SNÖVALLAR KOMMUNEN BYGGER UPP punkt slut

  1. Jag hade samma fråga till kommunen och fick som svar när jag kontaktade dem. ”Lidingö stad har som enda kommun i sverige erbjudit servicen att öppna villainfarterna”.

   Jaha.. inom 48h från att det slutat snöa?! Ska man sitta insnöad i 48h medan kommunen klappar sig för bröstet och är stolta över detta?!

   Jag fick hjälpa grannen som är 70 att få bort slasksnö som plogats ca 0.5 m hög och lika bred vall förra vintern. Han behövde komma iväg på ett sjukhusbesök. Jag tror det var på håret att han hann. Hemsk händelse. Jag ringde och felanmälde detta till kommunen och fick ett fruktansvärt drygt bemötande enl ovan.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *