Ordning i ekonomin på Lidingö

Debatt1 juni 2020 kl 06.27

Coronapandemin tar oss nu in i en lågkonjunktur med följden att fler blir arbetslösa och fler företag går under. I detta läge kommer fokus i vår budget ligga på arbetslinjen, kärnverksamheten och fortsatt förbättrad service till företagen. Nu är det inte läge att lova allt till alla.

Ingen har missat att ekonomin bromsade in kraftigt nu under våren i samband med att Coronapandemin slog över världen. Tiotusentals svenskar blev varslade och många företagare såg sitt livsverk raseras över en natt. Även Lidingö drabbades hårt av Coronapandemins följder och vi ser att skatteintäkterna kommer falla under de nästkommande åren. Osäkerheten i ekonomin är fortsatt stor och förutsättningarna kan ändras snabbt för kommunen, men vi har ett bra utgångsläge.

Lidingö har en stark ekonomi tack vare låg belåning, goda överskott de senaste åren samt ett ansvarsfullt hushållande med Lidingöbornas pengar. Det har vi lyckats med genom att vi inte lovar allt till alla eller spenderar varje krona vi har bara för att vinna politiska poänger. Tack vare ordning och reda har vi nu både pengar till att fortsatt upprätthålla god kvalitet i kärnverksamheten och hålla skatten låg.

Lidingös grundskoleresultat är näst bäst i landet. Målet är att vi ska vara bäst. Samtidigt håller Lidingös äldreomsorg och omsorg för funktionsnedsatta en hög kvalitet. Hersby, Lidingös stora gymnasieskola, jobbar vi aktivt för att den ska vara en av Sveriges allra bästa gymnasieskolor. Dessutom ser vi att fler idrottsanläggningar behövs på Lidingö för att säkerställa att Lidingös barn och unga får en värdefull fritid. Lidingös grönområden ska värnas och Lidingös särart som den gröna oasen i närheten av storstaden ska säkerställas. Alla dessa saker är bara möjliga genom god ordning i ekonomin.

Coronapandemin kommer göra att fler blir arbetslösa och fler företag går under. Men Lidingöborna kan vara trygga med att vi fortsatt lägger vårt fokus på arbetslinjen, kärnverksamheten och förbättrad service till företagen.

Daniel Källenfors (M), kommunstyrelsens ordförande
Birgitta Sköld (LP), kommunstyrelsens vice ordförande samt ordförande i Omsorgs- och socialnämnden
Amelie Tarschys Ingre (L), kommunalråd samt ordförande i Utbildningsnämnden
Carl-Johan Schiller (KD), kommunalråd samt ordförande i Teknik- och fastighetsnämnden

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *