Ordning i ekonomin och sänkt skatt är möjligt samtidigt

Lidingö går med plus. Ingen skattehöjning på gång.
Lidingö19 juni 2019 kl 06.121

De senaste veckorna har många kontaktat oss med anledning av den stora skattehöjningen i Danderyd och varit oroliga att Lidingö skulle ha samma problem. Lidingö har hög finansiell stabilitet och det finns inga uppblåsta vinster i resultatet. Så länge ett långsiktigt arbete med att hålla nere kostnaderna bedrivs i den kommunala verksamheten är sänkt skatt möjligt samtidigt som god ordning i ekonomin.

Nyheten att välbärgade Danderyd höjer skatten med en krona och 40 öre per intjänad hundralapp slog ner som en bomb härom veckan. Många Lidingöbor undrar naturligtvis hur det förhåller sig på Lidingö. Lidingö har under de senaste 5 åren genererat ett överskott på 350 miljoner kr utan exploateringsvinster. Staden har inga externa lån och pensionsskulden är hanterad med en fondering på 910 miljoner kr.

Samtidigt finns det andra kommuner som lyckas hålla nere kostnaderna och ha en lägre skatt än vad Lidingö har. Kvaliteten i kärnverksamheten motsvarar samtidigt nivån på Lidingö. Lidingömajoriteten observerade detta och lovade Lidingöborna att sänka skatten med 50 öre under mandatperioden och samtidigt tydliggöra fokuset på kärnverksamheten. Redan under 2020 kommer vi uppfylla målet och det tack vare budgetdisciplin och fokus på kärnverksamheten. Det går med andra ord att sänka skatten och ha ordning i ekonomin samtidigt.

Danderyds höjning av skatten har oroat många, men Lidingöborna kan vara trygga med att ekonomin är i god ordning och inga upplåsta vinster är med i resultatet. Vårt arbete går vidare med att hålla låga skatter, samtidigt som vi fokuserar på kärnverksamheten.

Daniel Källenfors (M), kommunstyrelsens ordförande
Birgitta Sköld (LP), kommunalråd
Amelie Tarschys Ingre (L), kommunalråd
Carl-Johan Schiller (KD), kommunalråd

Kommentarer

 1. God ekonomi och hållbarhet går att förena

  Som oppositionsråd på Lidingö delar jag majoritetens uppfattning att ordning och reda i ekonomin och en bra styrning är A och O i den kommunala verksamheten och en förutsättning för att kunna utveckla kvaliteten.

  Det är två saker som skiljer Lidingö från de fem kommuner i Stockholmsområdet som Lidingö jämför sig med. Det ena är att fyra av fem är tillväxtkommuner som satsar på att växa med bostäder och befolkning. Den enda kommun som liksom Lidingö planerar för ett lågt bostadsbyggande och låg befolkningstillväxt är just Danderyd. Med tillväxt kan man fördela kostnaderna på fler och på så sätt öka kvaliteten till en lägre kostnad per invånare. Det glömmer oftast majoriteten ta upp i sina analyser.

  Det andra är att alla dessa kommunen arbetar bättre med hållbarhetsfrågorna. Alla ligger före Lidingö på Aktuellt hållbarhets miljöranking för 2019 och några av kommunerna ligger långt före.

  http://kommunrankning.miljobarometern.se/grupp/storstader-och-storstadsnara-kommuner

  Det går att ha bra kontroll på sin ekonomi och satsa på hållbarheten. Den insikten hoppas jag att majoriteten på Lidingö också ska komma fram till. Jag skulle vilja säga att bra styrning, god ekonomi är en förutsättning för att kunna arbeta med hållbarhet på ett effektivt sätt.

  Patrik Sandström, oppositionsråd (MP)

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *