Orättfärdig kritik från Centern

Debatt3 mars 2020 kl 05.325

Arbetet i Kultur- och Fritidsnämnden präglas i stort sett av politisk samsyn. Det finns inga stora politiska skiljelinjer i nämnden. Detta understryks av att nästan samtliga beslut som tagits i nämnden har varit enhälliga. När nu Centerpartiet i en debattartikel kritiserar det idrottspolitiska program, som Kultur- och Fritidsnämnden antog vid de senaste mötet, är det oväntat och förvånande. Antigen har man inte förstått programmets syfte eller så har man valt att inte förstå.

Arbetet med det idrottspolitiska programmet har pågått i över ett års tid. Centerpartiet har innan man publicerade sin debattartikel på Lidingö Nyheter inte yppat ett ord av kritik. Ej heller har man föreslagit en enda mening, stavelse eller kommatecken i form av alternativa skrivelser.

Det är också svårt att förstå vad i programmet som Centerpartiet ogillar. Är det allas rätt till idrott och en meningsfull fritid? Är det stadens ambition att tillhandahålla attraktiva och tillgängliga idrottsanläggningar? Eller, är det kanske programmets fokus på våra barn och ungdomar?

Oppositionen har en viktig uppgift. En konstruktiv oppositionspolitik fungerar som en bra kontrollmekanism och vi inom majoriteten välkomnar en sådan politik. Alla konstruktiva förslag bidrar till bättre beslutsfattande, men Centerpartiet har bidragit med noll och intet.

Att man först nu, efter att beslutet är fattat, framför kritik väcker misstanken att man söker konflikt för konfliktens egen skull. Centerpartiet mäktade inte ens med att reservera sig mot beslutet i nämnden. Det är varken trovärdigt eller konstruktivt. Det blir helt enkelt bara politiskt käbbel.

Vi är inte är intresserade av att käbbla. Vi vill leverera. Det är därför vi nu ser att arbetet med en upprustning av Lidingövallen påbörjas, en ny idrottshall i Torsvik byggs och det första beslutet för att anlägga en ny handbollshall i Gångsätra tagits.

Nej, vi tror och hoppas att detta endast var ett olycksfall i arbetet och att Centerpartiet kommer ta sin oppositionsroll på allvar i framtiden. Då kommer vi också ta Centerpartiet på allvar. Vi välkomnar och lyssnar på alla konstruktiva förslag från alla seriösa aktörer i syfte att ge Lidingöborna de bästa idrotts- och föreningsaktiviteter möjliga för den skatt de betalar in till staden.

Filip Svanberg (M), ordförande, Kultur- och Fritidsnämnden
Erik Öberg (L), vice ordförande, Kultur- och Fritidsnämnden
Evelyn Lewandrowski (LP), gruppledare, Kultur- och Fritidsnämnden
Axel Göthberg (KD), gruppledare, Kultur- och Fritidsnämnden                 

Kommentarer

 1. Som framgår i vår artikel nedan framförde jag vid beslutet att Lidingös idrottsföreningar inte har involverats tillräckligt i utformningen av det idrottspolitiska programmet. C yrkade samtidigt på återremiss. All kritik – från opposition och från idrottsföreningar – känns nog ”överraskande och förvånande” för den som inte lyssnar till responsen innan beslut fattas. Ett ödmjukt tips till de fyra politiker som står bakom det här artikelsvaret.

 2. Jag vill ge mitt stöd till Rebecka Öberg. Hon är en av Lidingös främsta friidrottare och kunnig i idrottsfrågor. Den enda som jag någorlunda känner till i ledningen för Kultur- och Fritidsnämnden är den som är ordförande. Redan innan han blev utnämnd så skrev jag och en kollega en artikel ”Föraktet mot äldre idrottare” efter ett inlägg som han gjorde i kommunfullmäktige den 27 november 2018. För dig som är intresserad så finns den på nätet.
  Rebecka stå på dig. Det är insiktsfulla människor som du som behövs i politiken!

 3. Man behöver väl inte bråka om allt ! Man har gjort bra överväganden då det gäller Lilla Lidingöbron, Stadshuset,Simhallen,Torsviks idrottshall och Lidingövallen.Tennishallen får väl inget skönhetspris men nu står den där och sammantaget har man varit varsam och sparat stora skattepengar. Kanske borde man tänka mer på miljön runt anläggningarna och hålla rent och snyggt.Hinderbanan vid Lidingöloppsspåret nära golfbanan och lekparken kompassen har stått halvfärdig och det förstör helhetsintrycket.

 4. Ett av de vägande skälen till att majoriteten utformade det idrottspolitiska programmet var att vi eftersträvar en god kontakt med våra idrottsföreningar genom ett nära och gott samarbete med dem och att vara lyhörda för deras intressen. Detta är mycket viktigt för oss. Under arbetet med programmet förde kultur- och fritidsförvaltningen liksom stadens idrottschef en tät dialog med Lidingös idrottsföreningar med god kommunikation och etablerade forum.

  Filip Svanberg (M), ordförande, Kultur- och Fritidsnämnden
  Erik Öberg (L), vice ordförande, Kultur- och Fritidsnämnden
  Evelyn Lewandrowski (LP), gruppledare, Kultur- och Fritidsnämnden
  Axel Göthberg (KD), gruppledare, Kultur- och Fritidsnämnden

 5. Tack för svar, och särskilt för det fokus ni riktar mot begreppen ”kontakt”, ”lyhördhet” och ”dialog” – jag är mycket glad över den här inriktningen. När det gäller det idrottspolitiska programmet verkar dock inte det här kommunikativa arbetet ha gått särskilt bra. Några av öns största idrottsföreningar har hört av sig och framfört förvåning och besvikelse över att politiken kunde besluta om det idrottspolitiska programmet trots att föreningslivet endast involverades under ett fåtal mycket inledande beredningsmöten. Med hänvisning till ert rubrikval, är det här orättfärdig kritik från idrottsföreningarna?

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *