Orange Day – stoppa den pågående pandemin!

Debatt25 november 2021 kl 21.51

Den 25 november infaller Orange Day, den internationella dagen mot våld mot kvinnor - en dag det finns all anledning att fortsätta att uppmärksamma. Mäns våld mot kvinnor är en pågående pandemi, som vi inte har lyckats bekämpa. 

Det absolut vanligaste när det gäller våld i nära relation är att förövaren är en man. 2020 fälldes 13 män för att ha dödat kvinnor som de skulle respektera och som kvinnorna skulle vara trygg med – som de hade, eller hade haft, en relation med. 

Arbete pågår på flera håll i samhället för att få stopp på den pandemi som mäns våld mot kvinnor utgör – både i offentliga sektorer och i civilsamhället –men tyvärr behövs det ännu mer. Flera kvinnor har fallit offer för mäns våld under 2021, och än är inte året slut. I hela landet finns det kvinnor som lever i våldsamma relationer, som de inte kan eller vågar lämna. Nära 1 000 kvinnor har lämnat den farliga relationen – och fått skyddad identitet för att den våldsamma mannen inte ska kunna hitta dem. Den utsatta kvinnan har fått klippa banden med sitt tidigare liv, sin tidigare trygghet, för ett slutet liv. Hon måste leva ett liv gömd från sin gärningsman, som ofta lever ett liv i frihet och ibland är på jakt efter henne.

Nej, vi stoppade inte mäns våld mot kvinnor i år heller. Det betyder inte att vi ska sluta försöka – tvärtom, vi måste försöka ännu mer!

Centerkvinnorna vill att kommunernas ansvar för att arbeta förebyggande samt att skydda utsatta tydliggörs och förstärks. Det handlar om insatser i skolan, att man verkligen pratar om relationer, samtycke och porrkritik i sex- och samlevnadsundervisningen. Det är skolhuvudmannens ansvar att se till att skolan är en trygg miljö och att lärarna har de verktyg och den kompetens som krävs för att sex- och samlevnadsundervisningen ska vara kvalitativ och relevant. 

Kommunernas socialtjänst har ansvar för att erbjuda skydd och tak över huvudet för utsatta. Allt för ofta ser vi fortfarande att socialtjänsterna inte tar utsatta kvinnors och barns rop på hjälp på allvar, utan snarare ursäktar våldet och misstror dem. Konsekvensen blir ännu mer otrygghet och våld när kvinnan inte vågar lämna en relation och barn därmed tvingas till umgänge med en förälder som är våldsutövare, istället för att kvinnan får skydd och möjlighet att leva ett liv i frihet.

Centerkvinnorna vill se skärpta straff för grov kvinnofridskränkning, att skulden verkligen läggs på förövare och inte på offer genom att införa vistelseförbud på platser för den som har kontaktförbud. Att kvinnor får leva ett gömt liv medan våldsamma män tillåts leva fritt är en skymt mot kvinnans fri- och rättigheter. 

Regeringen måste också skyndsamt revidera i lagen om vårdnad – en förälder som har brukat våld mot den andra, ska förlora vårdnaden om barnen. Att kompromissa med kvinnors säkerhet bara för att hon har barn med förövaren, är inte värdigt en fri demokrati.


                                     

Sofia Jarl
förbundsordförande Centerkvinnorna
Lovisa Kronsporre
ordförande Klöverdam
Lena Brännfors
Lidingöbo och medlem i Klöverdam

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *