Oppositionens kommentar om budgetförslaget

Stad & Politik26 november 2020 kl 06.46

Efter majoritetens två senaste års skattesänkningar på totalt 83,5 mnkr, innebär de aviserade statsbidragen på totalt 111,6 mnkr ett välkommet tillskott i Lidingö stads kassa inför 2021.

Inför 2020 frös Lidingös politiska majoritet skolpengen, för att under året ligga kvar på 2019 års nivå. Inför 2021 hade de i direktiven planerat för en uppräkning på endast 1,4 %. Tack vare statsbidrag kan skolpengen räknas upp med 2,75% och rektorer ges därmed ekonomiska förutsättningar att kunna satsa på barnens trygghet, studiero och kunskap, samt stärka en mer elevnära elevhälsa med fler skolkuratorer. Majoriteten inför en socioekonomisk peng i förskolan, vilket är bra och något vi har föreslagit i tidigare budgetförslag, men deras avsatta belopp är för lågt. De avsätter även för lite pengar till socioekonomisk peng i grundskolan, lovskola, läxhjälp och är helt ointresserade av avsätta resurser för att skapa sommarjobb till Lidingös ungdomar.

Anslaget till kultur sänks med 15%. Även den kommunala musikskolan får lägre anslag, samtidigt som majoriteten fortsätter att höja avgifterna till Sagateatern och musikskolan.

Hela samhället har kraftsamlat för att begränsa coronavirusets spridning. Trots detta har pandemin drabbat Sverige hårt. Vårens historiska krispaket följs upp med en kraftfull budget för att jobba Sverige ur krisen. För Lidingö innebär regeringens tillskott 32,6 miljoner kronor mer för att hindra uppsägningar i välfärden. Dessutom får 9086 av Lidingös pensionärer mer pengar i plånboken med höjda pensioner och sänkt skatt.

Lidingö får 19,8 miljoner för att fler kunniga medarbetare ska kunna erbjudas trygga anställningar och bättre arbetsmiljö i äldreomsorgen. Dessa medel till Lidingös äldreomsorg behövs, inte minst efter majoritetens beslut 2019 om att frysa äldrepengen inför 2020. Att inte avsätta de medel som behövs för att täcka ökade kostnader och löneökningar har i praktiken inneburit nedskärningar. Under pandemin har allvarliga konsekvenser av flera års nedskärningar tydliggjorts. Nu är det hög tid att stärka äldreomsorgen. Inom hemtjänsten behövs det mer tid för de äldre och mindre stress för personalen. Den halverade rehab-organisationen, med arbetsterapeuter och fysioterapeuter behöver återuppbyggas. Det behövs även en rejäl satsning på kompetensutveckling och införande av rätt till heltid inom äldreomsorgen. Därför är det glädjande att staden under 2021 kommer att kunna rekvirera ytterligare 18,3 miljoner i statsbidrag till ett äldreomsorgslyft. Äldreomsorgslyftet innebär att anställda inom äldreomsorgen kan erbjudas utbildning, inom en ram för heltidsanställning, på betald arbetstid och i enlighet med de nationella yrkespaketen till vårdbiträde och undersköterska.

Vi ser behov av ytterligare personalförstärkningar med en ytterligare socialsekreterare, en ytterligare fältkurator, en integrationssamordnare, en planarkitekt och en hållbarhetsstrateg. För att komma vidare i det viktiga hållbarhetsarbetet behövs även en hållbarhetsberedning och en strategi för hållbart byggande. Tyvärr bortser majoriteten från allt detta.

Lidingö hade behövt en starkare budget, med högre ambitioner för en hållbar och framtidsinriktad utveckling av Lidingö.

Daniel Larson (S), oppositionsråd

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *