Oppositionen nedröstad i flera viktiga frågor

Debatt24 januari 2024 kl 11.153

Under kommunfullmäktiges sammanträde i måndags fick Centerpartiet och oppositionen nedslag på flera av sina interpellationer och motioner.

Centerpartiet vill att överförmyndarens kapacitet ska förstärkas, eftersom befolkningen blir äldre och inom några år kommer andelen äldre äldre (80+) att bli 50% fler. Eftersom det är den gruppen som i första hand är i behov av God man bör man förbereda sig för detta. Överförmyndaren Carl-Johan Gestrup (M) svarade att verksamheten fungerar bra som den är. Någon ökning av kapaciteten ansåg han inte behövs.  Centerpartiet är kritiska mot detta. Eftersom det är en utsatt och svag grupp som drabbas måste man bädda för det.

Den andra interpellationen från C handlade om varför staden mäter utbildningsnämndens resultat utifrån elevernas meritvärde (betyg) och inte utifrån elevernas kunskap (nationella prov).

Svaret från Christer Mohlin, utbildningsnämndens ordförande, blev att man följer upp elevernas kunskapsnivåer, som marginellt ökat under en historisk period, men inte i paritet med ökningen av betyg.

Stadens pressmeddelande med citat från Christer Mohlin ska inte tolkas som att han tycker att utvecklingen är bra. Han applåderar inte skolorna utan gratulerar bara eleverna till fina betyg. Men frågan är om man använder rätt mått.

Som tredje punkt behandlades en motion från Erik Öberg, Liberalerna. Erik föreslog att flyktingar från Ukraina ska få delta på utbildning i SFI (Svenska För Invandrare). Förslaget hade redan hunnit genomföras så motionen ansågs vara besvarad (det vil säga redan genomförd).

Punkt fyra var en motion från Jonas Lundgren, Vänsterpartiet. Förslaget var att utreda om staden i samarbete med föreningsliv och näringsliv kunde ha en utlåningsverksamhet, en ”fritidsbank” av begagnad idrottsutrustning som andra lämnat in.

Vänsterpartiet, Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Liberalerna och Centerpartiet ville besluta enligt förslaget, det vill säga att utreda om det kunde genomföras.

Kristdemokraterna ville avslå förslaget, alltså att inte utreda detta.

Moderaterna, Lidingöpartiet och Sverigedemokraterna anser att motionen är besvarad, Kultur- och fritidsnämndens ordförande Staffan Strömbäck förklarade att fritidsförvaltningen visserligen har resurser för att göra en utredning, men de behöver prioritera annat.

Många andra kommuner har en fritidsbank, men de styrande på Lidingö anser att det inte är stadens ansvar utan att det sköts bäst av föreningarna och privata initiativ. Oppositionen håller inte med. Om man inte äger ett par skridskor och det anmodas skridskoåkning i skolan två gånger om året, så vore en fritidsbank ett utmärkt sätt att lösa problemet på. Dessutom är det en fråga om återvinning och recycling. 

Som den femte punkten behandlades en motion till från Liberalernas Erik Öberg om att man skulle låta nyanlända få vara med i Lidingös föreningsliv utan att föreningarna behöver ta ut en avgift från dessa. Istället skulle berörd förening kunna få en ersättning från staden. L, V, S, C och MP förklarade att de stödde förslaget.

M och LP föreslog att en bättre idé är att man ska betala ut försörjningsstöd till nyanlända utan personnummer, men man var osäker på om det gick. Under debatten framkom att det fanns svårigheter med bidrag till personer utan samordningsnummer och bankkonto. Förslaget avslogs. KD avstod från att rösta.

Sammanträdets hetaste fråga blev den sjätte punkten där S, L och MP gemensamt föreslog i en motion att ytan vid Torsvik, där Eritreas ambassad ligger, ska döpas om till "Dawit Isaaks frihetstorg".

Tobias Sjö från Moderaterna förklarade att den tysta diplomatin i så fall skulle brytas, då det rent av kan vara farligt för Dawit Isaak. Lars H Ericsson från Lidingöpartiet bedömde också att förslaget var dåligt. Kutymen säger att man bara döper gator och torg efter personer som redan är döda och M och LP:S ståndpunkt är att Dawit Isaak inte är död, även om vi inte kan veta hur det står till med honom.

Irene Borgenvik från SD argumenterade "Med det kan ju vara så att han efter att ha suttit många år i ett fängelse i Eritrea, har blivit torterad och misshandlad och mår väldigt dåligt psykiskt. Han släpps. Kommer till Lidingö. Mördar någon. Då har vi ett torg uppkallat efter honom. Jag tycker inte att det är bra."

Efter omröstning förlorade förslaget med 19 röster för och 35 röster emot. 4 avstod och 3 var frånvarande.

Det är en skam att detta uttalande kommer upp i Lidingö kommunfullmäktige. Det är inte bara SD som får skämmas. Det kastar en skugga över Lidingö kommunfullmäktige och alla dess partier.

Gabor Sebastiani
Gruppledare Centerpartiet

Kommentarer

  1. Finns redan en ”Fritidsbank” på Vallen och innehållet är förhoppningsvis redan begagnat. Kanske kan kompletteras med ytterligare prylar typ skridskor om behovet finns?

  2. ”Tyst diplomati” meningslöst för Dawit Isaak.

    Tack Gabor för ditt referat från fullmäktiges senaste sammanträde. Värdefullt för oss som inte hinner följa debatterna live eller på nätet.
    Vad gäller fullmäktiges avslag av förslaget om ”Dawit Isaaks frihetstorg” vill jag nämna att frågan om tyst diplomati varit upp under hela den tid han varit fängslad i Eritrea. Som riksdagsledamot erfor jag att detta var helt meningslöst. Sverige har inte haft några som helst framgångar i tillämpningen av sin tysta diplomati. Den eritrianska regeringen struntar fullständigt i Sveriges begäran att Dawit Isaak ska släppas fri.

    Lars H Ericssons påstående att det är kotym att bara ange gator och platser efter personer som redan är döda stämmer inte. Den tidigare biskopen Manfred Björkquist fick ge namn åt en allé i Sigtuna före sin bortgång. Och här på Lidingö och på andra ställen runt om i Sverige och i världen har platser uppkallats efter Raoul Wallenberg som ännu inte dödförklarats. Säkert finns det fler exempel.

  3. Jag undrar hur det känns för de gamla bondeförbundets medlemmar att se det nya Centern. Jag hade en barndomsväns mormor som var aktiv i C på ön. Hon är givetvis död sedan länge. Det var något helt annat. Svenska bönder har i bokstavligen i sina anletens svett stretat samman detta partis enorma förmögenhet. Så på 90-talet, enligt min mening, blev detta bygdegårds-konservativa parti genom något slags kidnappning på Stureplan helt nyliberalt. Jag vet inte hur det gick till. Jag vet att det fanns många C-vänner som kände sig vilsna. De är dock in min ålder, så de flesta är döda nu. Det kanske helt enkelt inte finns den gamla stammen kvar? Måhända är jag för gammal, men lite märkligt att ett parti kan vrida runt på det sättet. Förr var inte Bondeförbundet mot utan verkligen med de borgerliga. Kanske vrider sig mina vänner på Lidingö kyrkogård också?

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *