Oppositionen i MSN oroad

Stad & Politik7 april 2019 kl 21.301

Oppositionen i Miljö-och stadsbyggnadsnämnden har i ett yttrande vid nämndens senaste sammanträde uttryckt sin oro över arbetsmiljön på kontoret. Man oroar sig bland annat för att många duktiga medarbetare har slutat. Man tror inte heller att de åtgärder som stadsledningskontoret föreslagit för att förbättra situationen räcker till för att återfå den goda arbetsmiljön som tidigare funnits. I sitt yttrande skriver man bland annat att tjänstemännens skrivelser måste skickas ut till ledamöterna i ograverat skick. ”Eventuella politiska ställningstaganden eller avvikande tolkningar från lagen från majoritetens sida skickas ut som separat skrivelse med tydlig motivering.”

Oppositionen anser också att tjänstemännen ”måste kunna utföra sina utredningar, ta fram skrivelser … och bli respekterade för sin kunskap och sitt arbete.”

Bakgrunden till oppositionens yttrande är den turbulens kring arbetsmiljön på förvaltningen och de konflikter som råder mellan förvaltningen och miljö- och stadsbyggnadsnämndens ordförande. Som Lidingö Nyheter tidigare skrivit så har en arbetsmiljöundersökning genomförts där många medarbetare uttryckt att de mår dåligt av den rådande arbetssituationen på förvaltningen. Stadsledningskontoret tillsatte en åtgärdsplan med bland annat kontinuerliga avstämningar mellan förvaltningen, t f stadsdirektören och stadens personalchef.

Kommentarer

  1. Tjänstemän i en politisk organisation är alltid opolitiska, de har ett ansvar/skyldighet att på bästa sätt tillämpa den politik som de folkvalda politikerna har valts att utföra. Det kan innebära att man som tjänsteman har att inte ”göra som vi alltid ha gjort” eller att säga ”så här har vi aldrig gjort”. Underlag för beredning av beslut ska givetvis vara baserade på gällande regelverk.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *