Oppositionen i fastighetsnämnden: Ska sjölivet bli en kassako för kommunen? 

Debatt12 december 2023 kl 03.172


Hälsans ö, Lidingö, är en skärgårdskommun som uppmuntrar till sjöliv. Men nu vill sittande styre omvandla detta sjöliv till en kassako. Ett beslut som har tagits i stor hast och därmed hållits undan från offentlig debatt.

Medlemmarna i Lidingös elva båtklubbar vet sannolikt inte vad som väntar – en mer än fördubbling av priserna för båt- och uppläggningsplatser.

Så här har styret gått till väga:

Den 29 november kallade kommunen till ett informationsmöte med båtklubbarna. Då fick de för första gången veta att Lidingö vill säga upp de väl fungerande arrendeavtalen. 

Beskedet var att de långsiktiga villkor som gällt sedan 2012, och i praktiken i 90 år, ska ersättas med ett kortsiktigt avtal som ännu inte finns framtaget. Båtklubbarna gavs inte möjlighet att diskutera frågan och lämna kommentarer.

Bara sex dagar senare, onsdagen den 6/12, hade Lidingö stads fastighetsnämnd ett extrainsatt möte. Under mötet skulle endast en fråga behandlas: uppsägning av arrendeavtalet med de elva båtklubbarna på ön. 

Att säga upp ett arrendeavtal för att omförhandla det är inget konstigt i sig. Däremot föreslås priserna som staden tar ut för båt- och uppläggningsplatser mer än fördubblas. Höjningen beräknas ge staden ytterligare två miljoner i kassan och risken är överhängande att klåfingriga politiker lockas använda båtklubbarna som en kassako genom att ytterligare höja priserna i framtiden.

Lidingös båtliv och Lidingö stad har i närmare 90 år haft ett långsiktigt och mycket väl fungerande samarbete som gynnat lidingöborna och båtlivet. Det nuvarande avtalet är på 15 år med justering av avgifterna vart tredje år och tre års uppsägning. I avtalet finns reglerat vad stadens ansvar är och vad båtklubbarnas ansvar är. Det långsiktiga avtalet har gjort att båtklubbarna varit trygga med att investera i den kringutrustning som krävs för att båtlivet på Lidingö ska fungera. Samtidigt har stadens kostnader för hamnanläggningen täckts med intäkterna från hamn- och uppläggningsavgifter. Totalt rör det sig om ca två miljoner kronor årligen. 

Vi från Lidingös samtliga oppositionspartier anser att underlaget för kommande avgifter och villkor är både otillräckligt och godtyckligt. Det tycks endast handla om att staden vill betrakta båtlivet som en intäktskälla. Vi hade velat se ett underlag baserat på stadens kostnader snarare än andra kommuners taxor och avgifter. I många av de exempel som redovisats för oss i nämnden finns påtagliga skillnader gentemot det avtal Lidingö haft med sina båtklubbar. Exempelvis kostnader för y-bommar och annan nödvändig utrustning som helt lagts på klubbarna.

Det sker allt oftare i vår kommun att beslut fattas hastigt och med bristande underlag. Båtlivet på Lidingö är allt för viktigt för att slarvas med. Vi anser att det är viktigare att staden och båtklubbarna i lugn och ro får förhandla fram ett nytt avtal än att staden får in två miljoner kronor ytterligare till stadens kassa 2027. Staden har råd att vänta med ändrade villkor i ytterligare tre år för att få till stånd ett genomtänkt, väl förankrat nytt avtal. 

Våra partier, Centerpartiet, Socialdemokraterna, Liberalerna, Kristdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, yrkade på återremiss i fastighetsnämnden för att ge staden och båtklubbarna möjlighet till en bättre dialog. 

En sådan dialog skulle kunna räta ut frågetecken kring avtalsperiodens längd. Om en klubb ska göra långsiktiga investeringar på arrenderad mark bör avtalstiden vara längre, åtminstone tio år. Staden bör också kunna presentera en kalkylkostnad som underlag för eventuella avgiftsjusteringar och göra ansvarsfördelningen mellan Lidingö stad och båtklubbarna tydligare. 

Erica Magnergård (KD)
Jonas Lundgren (V)
Eva Larsson (S)
Filip Svartengren (C)
Mats Jonsson (L)
Jan Fjellander (MP)

Kommentarer

  1. Bra debattartikel med vettiga synpunkter.
    Har de sittande vågat sig på att svara?
    Hoppas på kloka återinvesteringar av de miljoner som nu staden väntas gå med plus. Kanske förs vinsten åter till de ideella föreningar (läs sjöscouter mfl) som har verksamhet i hamnarna? Jag hoppas på det. Men det är ju faktiskt fler än dessa som drabbas av höjningarna.

  2. Den typen av chockhöjda hyror känns ju väldigt onödig.

    Kommer rösta annorlunda nästa val. Servicen på ön blir sämre och utgifterna högre.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *