Ombyggnad av Käppalaverket

Käppalaverket byggs om för ökad kapacitet där större mängder avloppsvatten kan renas.
Lidingö5 juli 2021 kl 05.123

Ett samarbete har inletts mellan NCC och Käppalaförbundet för att bygga om Käppalaverket och öka dess kapacitet. I det första steget ska parterna planera och budgetera projektet tillsammans. 

Idag renas avloppsvatten från mer än en halv miljon människor i Käppalaverket, samt avloppsvatten från sjukhus, kontor, industrier och skolor i elva kommuner runt Stockholm. För att kunna möta skärpta reningskrav, och öka verkets kapacitet så att större mängder avloppsvatten kan renas, ska avloppsreningsverket nu byggas om med ny processteknik. 

Planen är att ombyggnaden ska ske i flera etapper, där parterna tillsammans nu inleder den första etappen. I det första skedet planerar, budgeterar och projekterar NCC och Käppalaförbundet tillsammans handlingar för att framta en riktkostnad för uppdraget. Därefter tecknas entreprenadkontrakt.

NCC har sedan innan erfarenhet av arbeten åt Käppalaförbundet och har i tidigare projekt byggt om rötkammare, anläggnings för högflödesrening och Antuna pumpstation. 

Källa: NCC

Kommentarer

  1. Perfekt. Hoppas man i sammanhanget kan lösa de luktproblem som inträffar vid olämplig temperatur och vindförhållanden så vi som bor mot och på Kolmårdsvägen slipper dessa dofter, Inga långvariga timmar men ändock irriterande när de kommer

  2. Var just förbi Gåshaga, och nog 17on låg det en avloppsdoft över området – inte trevligt alls – är det ”normalt” och vanligt förekommande eller vad är det som hänt?

  3. Mailade Käppalaverket och fick ett snabbt svar, som går i stilen ”Det som kan hända där på sommaren är att avloppsledningarna kan bli lite torra. Många är bortresta och då spolas det inte lika mycket. Då kan det uppstå lukt, och det är känt sedan tidigare. Avloppsledningarna är inget som Käppalaförbundet har hand om, det är de olika medlemskommunerna som har dem”.

    Så är det avloppsledningarna på Lidingö som inte används så mycket alltså, och att det är där det hela uppstår?

    Låter nästan som en dålig bortförklaring, och att det alltså är känt å samtidigt inte känt?!?

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *