Om Svenskt Näringslivs ranking

Lidingö23 maj 2019 kl 11.171

Heja företag på ön - ni har fått bättre service och heja Lidingöbor - ni gillar våra företag bättre!

Vi kan se tydliga förbättringar av det arbete som Lidingö Näringsliv tillsammans med staden har arbetat på tillsammans under det senaste året.

Två tydliga effekter som kan tillföra Lidingö stads arbete är att området ”Service till företagen” har gått upp markant genom de satsningar som gjorts på olika interna aktiviteter såsom, en väg in i kundtjänst, svarsgrupp för företagande i kundtjänst, bemötande och attityder bland de anställda i staden. Fler andra små aktiviteter har genomförts och tillsammans har detta gett  resultat.

Den andra är ”Allmänhetens attityder till skolan” där Lidingö stad alltid har gjort stora satsningar och det visar sig i betyget 4,5 av 6 möjliga.

Lidingö Näringsliv har under det senaste året, då det var valår, arbetat extra hårt med att besöka företag, arrangerat politikerdebatter, skrivit artiklar om företagandet på ön i Lidingösidan/Lidingö Nyheter samt i olika sociala kanaler, vilket medfört att ”Allmänhetens attityder till företagande” idag ligger på 4,5 av 6. Även ”Medias attityder till företagande” är på uppgång. 

”Tillgång till kompetens” har sjunkit, men det är en rikstrend då det i riket finns tydliga bristyrken och våra företag på Lidingö har extra svårt med långa resvägar till jobbet om man inte bor på Lidingö. Cirka 5 500 personer pendlar varje dag till Lidingö.

”Politikernas attityder till företagande” djupdök, men vi inom Lidingö Näringsliv är inte speciellt oroliga. Mätningen gjordes innan den nya majoriteten var på plats. Vi har sedan februari haft löpande möten med dem och upplever att de tar näringslivets utveckling på allvar och förstår att det är en viktig del i Lidingös utveckling och vi har dessutom en gemensam handlingsplan. Läs artikel som ”Den politiska majoriteten vill få saker att hända” som publicerades på Lidingö Nyheter den 20 maj.

Så det är bara att jobba på!!!

Kommentarer

  1. Grattis till ett bra jobb hela styrelsen. Vill dock påminna om vikten av att även se till att berörda tjänstemän ”hålls under uppsikt”, så att inte upphandlingar och annat spårar ur. Ex är renoveringen av lekplatserna på Rudbodatunen som verkar utföras av ett företag som aldrig byggt sandlådor tidigare!

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *