Om krisen kommer till Lidingö

Foto: MSB.
Lidingö11 januari 2023 kl 03.21

I en tid där vårt samhälle är extra sårbart är det viktigt att arbeta förebyggande om vi drabbas av en kris. Lidingö stad har ett ansvar för boende och tillfälliga besökare på ön men du som individ ansvarar för din egen säkerhet i första hand. Broschyren ”om krisen kommer till Lidingö” förtydligar vad som gäller.

Med kris menas exempelvis vattenbrist, terrorhot, omfattande elavbrott eller extremväder och i händelse av någon av dessa har Lidingö stad ett ansvar att se till att samhällsviktiga verksamheter som skola och vattenförsörjning fungerar.

VMA

Vid större olyckor som myndigheterna behöver informera om används utomhussirener som sänder ut ett VMA – viktigt meddelande till allmänheten. Dessa signaler används också som flyglarm och beredskapslarm om det är fara för krig. Larmet testas den första helgfria måndagen i mars, juni, september och december. Det finns olika typer av VMA och i första hand sänds den typen av meddelanden ut via Sveriges Radio P4, SVT och via sms från SOS alarm.

Trygghetspunkter

Runt om på ön finns tre trygghetspunkter dit man kan vända sig för information, väderskydd eller för att ladda sin mobiltelefon. Trygghetspunkterna finns på följande platser:

Lidingö stadshus, Lejonvägen 15
Gångsätrahallen, Läroverksvägen 54
Rudboda skola, Nilstorpsvägen 3

Skyddsrum finns utspridda över hela ön och du hittar ditt närmaste skyddsrum på Lidingö stads hemsida.

Krispaket

Vid ett omfattande strömavbrott eller liknande händelser kan du behöva klara dig själv under en period. Det kan därför vara bra att ha ett krispaket hemma så du klarar dig de första dagarna. Krispaketet kan exempelvis innehålla vatten, värme och ljus, mat som du kan lagra länge, kommunikation och annat nödvändigt som spritkök, hygienartiklar och apotek.

POSOM och TiB

Beredskapsprinciper för psykiskt och socialt omhändertagande (POSOM) innebär socialt omhändertagande där du eller anhöriga drabbats av allvarliga händelser. Lidingö stad har även tjänsteperson i beredskap (TiB) vilket innebär att man har beredskap att vidta åtgärder dygnet runt året om utifall en kris skulle uppstå.

Källa: Lidingö stads hemsida

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *