Om företagsklimatet på Lidingö

Foto: Bo Vading
Näringsliv21 maj 2019 kl 15.02


I dag släppte Svenskt Näringsliv sin årliga undersökning om det lokala företagsklimatet. 30 627 företagare har tyckt till om företagsklimatet i sin kommun, varav 141 är Lidingöföretag.  

I undersökningen kan man jämföra olika kommuner med genomsnittet i Sverige. Lidingöföretagarna ger högre betyg på områden som kommunens service, information och dialog med kommunledningen, men lägre betyg än genomsnittet får

Lidingöföretagens sammanfattande omdöme om företagsklimatet i kommunen är i år 3,4, vilket är på samma nivå som förra året och ungefär detsamma om man jämför med riksgenomsnittet. Högst betyg i länet får Solna (4,1) och Upplands-Bro (4,0). Lidingö hamnar i mittenspannet bland kommunerna i Stockholms län.

Däremot rasar omdömet om politikernas attityder till företagande. Lidingöföretagen ger betyget 3,15 mot rikssnittet 3,43. Tidigare låg Lidingöföretagens omdömen på ett betyg över 4.

När det gäller allmänhetens attityder är dock förtroendet högt: 4,5 mot rikssnittet 3,9. Samma skillnad gäller för skolans attityder. Medias attityder är också något högre: 3,7 mot 3,6.

När det gäller hur kommunen beräknar sina avgifter upplever 22 procent att det är otydligt, medan 17 procent gör det på riksnivå. Många upplever dock att kommunens handläggningstider är rimliga, 70 procent ger det 3 eller mer på en 6-gradig skala, mot 61 procent i riket.

Lidingöföretagen verkar dock relativt nöjda med tillgång till tåg, väg och flyg. 3,67 procent, mot rikets 3,13.

– Kommunens service, information och dialog är bärande delar i vårt näringslivsarbete. Därför är det extra glädjande att vi i årets enkätresultat fått högre betyg på just de områdena. Exempel på aktiviteter vi gjort för att utveckla och förbättra företagsklimatet är en ny svarsgrupp för företagare i kundcenter, fokus på kundbemötande i hela kedjan, enklare digitaliserad bygglovsprocess och så kallade en väg-in möten för att underlätta kontakten med staden, säger Malin Rosenqvist, näringslivschef.

Läs mer här: www.foretagsklimat.se

länk till annan webbplats

.

Om undersökningen

änk till annan webbplats

Syftet med Svenskt Näringslivs enkätundersökning är att låta företagare i var och en av Sveriges 290 kommuner ge sin bild av hur de tycker företagsklimatet i den egna kommunen är.
Över 30 000 företagare i landets kommuner medverkade i årets undersökning. Ta del av enkätresultaten och mycket annan information på www.foretagsklimat.se. Enkätresultatet ligger till grund för Svenskt Näringslivs årliga ranking av företagsklimatet i Sveriges kommuner. Rankingen presenteras den 24 september.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *