Om två år är vi 50 000!

Lidingö9 februari 2020 kl 07.321

Lidingös befolkning stiger för varje år. Varje år görs en befolkningsprognos som bygger på antaganden om framtida barnafödande, flyttningar och dödsfall. Prognosen blir färdig under våren och används som planeringsunderlag. Förra årets prognos säger att det bodde 48 200 personer på Lidingö den 31 december 2019. Befolkningsökningen ligger på 500-700 personer per år. I och med att det blir fler nya lägenheter klara, framför allt i Dalenum, kommer folkmängden att öka med 1000 personer under kommande år, så om prognosmakarnas antaganden stämmer kommer folkmängden på Lidingö passera 50 000-strecket nästnästa vår.

Alla siffror gäller för 31 december respektive år.

Folkmängd 2017 och prognos 2018-2022

Ålder (år) 2017 2018 2019 2020 2021 2022
0 466 481 495 510 531 547
1-5 2 839 2 823 2 871 2 947 3 021 3 100
6 629 645 632 621 666 664
7-12 4 163 4 088 4 077 4 052 2 069 4 111
13-15 2 049 2 089 2 133 2 105 2 051 2 033
16-18 1 708 1 831 1 918 2 067 2 118 2 162
19-24 2 897 2 929 3 013 3 090 3 294 3 404
25-34 4 859 4 888 5 056 5 190 5 381 5 488
35-44 6 170 6 110 6 126 6 194 6 383 6 489
45-54 6 732 6 794 6 813 6 839 6 859 6 921
55-64 5 112 5 169 5 302 5 440 5 561 5 676
65-74 5 027 4 949 4 844 4 721 4 653 4 589
75-84 2 976 3 170 3 398 3 622 3 781 3 952
84-94 1 379 1 355 1 331 1 308 1 324 1 331
95 179 186 193 206 210 206
Alla 47 185 47 508 48 200 48 912 49 902 50 672

Källa: Prognosen är utförd av Sweco på uppdrag av Lidingö stad.

Kommentarer

  1. Kolumn 2021 har något fel, summerad blir det 47902 och inte 49902. Hur är tabellen kvalitetssäkrad? Ålder 7-12 saknar kanske 2000 st barn 2021?
    Den enda katergori som enligt prognosen minskar i antal 2017-2022 är ålder 65-74 år. Beror det på utflytt eller att man skriver sig på annan ort eller i annat land men fortfarande bor på Lidingö?

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *