Om boendeparkering

Bodalsvägen är en av de vägar som har fått boendeparkering.
Stad & Politik6 januari 2022 kl 04.242

I februari 2021 infördes zonindelad boendeparkering i Torsvik, Baggeby-Bodal och Näset. Är du fordonsägare och folkbokförd i något av områdena kan du söka boendeparkeringstillstånd via Lidingö stads e-tjänst. Så här kan man läsa på stadens hemsida:

Syftet med boendeparkering är att göra det lättare för de som bor i ett område att parkera nära bostaden och låta bilen stå parkerad en längre tid utan att flytta den.

Boendeparkering ger dig som är folkbokförd i en zon med boendeparkering möjlighet att parkera på särskilt anvisade platser. På Lidingö får du med boendeparkeringstillstånd låta din bil stå parkerad i den egna zonen, utan att flytta den, i maximalt 7 dagar.

Oftast får den som har boendeparkeringstillstånd också parkera till en lägre avgift än besökare. På Lidingö är både boendeparkeringstillstånd och besöksparkering gratis.

Du som inte är folkbokförd i ett område med boendeparkering får fortfarande parkera där, även utan boendeparkeringstillstånd. Gratis besöksparkering gäller i maximalt tre timmar på vardagar mellan klockan 09.00 och 17.00. P-skiva gäller. Vardag före helgdag , söndag samt under kvällar och nätter är det fri parkering.

Skillnaden är att personer med boendeparkeringstillstånd får stå längre tid än besökande i områden där boendeparkering gäller.

Grundregler

 • Sökande ska vara folkbokförd i Lidingö stad.
 • Sökande ska ha fyllt 15 år.
 • Boendeparkeringstillstånd utfärdas endast för den zon där den sökande är
  folkbokförd.
 • Zoner för boendeparkering är:
  • Torsvik (To)
  • Baggeby inklusive Bodal (Ba)
  • Näset (Nä)
 • Boendeparkeringstillstånd utfärdas utan begränsning av antal fordon per sökande, utom i de fall som anges nedan för Tillfälliga tillstånd.
 • Sökande ska vara upptagen i vägtrafikregistret som ägare av det svensk-registrerade fordon för vilket tillstånd söks, utom i de fall som anges nedan.
 • Boendeparkeringstillstånd utfärdas för fordon med totalvikt på högst 3,5 ton.
 • Husvagnar, släpfordon, efterfordon och Dolly (släpkärra som är avsedd att vara styraxel för påhängsvagn och som är utrustad med kopplingsanordning,
  vändskiva, för påhängsvagn) kan inte få boendeparkeringstillstånd.
 • Boendeparkeringstillstånd utfärdas inte för fordon som är avställt eller har
  användnings- eller körförbud.
 • Till fordon som inte har en godkänd kontrollbesiktning, inte är trafikförsäkrade
  eller där fordonsskatten inte är betald utfärdas inte boendeparkeringstillstånd.
 • Om du har privat leasingbil ska du bifoga kopia på leasingavtalet från leasinggivaren.
 • Om du har förmånsbil ska du bfioga ett intyg från din arbetsgivare där det framgåratt du är anställd på företaget och har rätt att använda tjänstebilen privat.
 • Tillståndet gäller 1 år efter utfärdat datum och ska därefter förnyas för fortsatt boendeparkering.

Tillfälliga tillstånd

 • Om du är skriven i annat område på Lidingö och har ett tillfälligt boende i en boendeparkeringszon ska du bifoga ett intyg som styrker att du är tillfälligt boende, till exempel en kopia av ditt hyreskontrakt.
 • Om du har hyrbil ska du bifoga ett intyg som styrker att du är tillfälligt boende, till exempel en kopia av ditt hyreskontrakt.
 • Om du lånar en bil ska du bifoga ett intyg om utlåning av bil som fylls i och undertecknas av bilägaren. Använd gärna blanketten "Intyg om utlåning av bil" nedan.
 • Tillfälligt tillstånd på hyrbil eller lånebil gäller max ett (1) fordon per sökande. Låneperioden ska vara minst 14 dagar och maximalt 365 dagar. (Kom ihåg att kontrollera med ditt försäkringsbolag vad som gäller vid lån av fordon).
 • Vid inehav av tillstånd enligt grundreglerna kan ett tillfälligt tillstånd erhållas för max 30 dagar.
 • I och med att ansökan om tillfälliga boendeparkeringstillstånd måste kompletteras med bifogade intyg kommer en manuell handläggning av dessa ansökningar att behövas, vilket kan fördröja svar från Lidingö stad.

Kommentarer

 1. Hej, fråga från Inger + Torsten Dahlin, 86 år, skrivna permanent boende Källängsvägen 34, Näset Lidingö. Hur kan vi erhålla boendeparkeringstillstånd?
  Tackar på förhand

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *