Oljecisternerna rivs på Loudden

Okategoriserade22 oktober 2019 kl 06.15

Nu är  oljehamnen Loudden (invigd 1932), granne med Frihamnen, med sina runt nittio väldiga oljecisterner är på väg att läggas ned, skriver Dagens Nyheter. Om två-tre månader ska verksamheten vid Loudden ha upphört helt hållet. Redan nu har de stora oljecisternerna börjat rivas.

När marken har sanerats om ett par år börjar bostadsbyggandet. Staden planerar för fyratusen lägenheter på Loudden och sjuttonhundra i Frihamnen. Frihamnen utan godstrafik blir i framtiden en hamn för enbart kryssnings- och färjetrafik.

De stora hamnmagasinen som i dag hyrs ut till olika företag som förråd och kontor blir kvar. Banankompaniets välbekanta magasin kommer att inom en inte alltför avlägsen framtid hyras ut till någon form av klubbverksamhet.

Hur det blir med alla de mindre byggnaderna i frihamnsområdet i framtiden verkar ingen i dag riktigt veta.

Containerterminalen flyttar under våren 2020 till en ny hamn som byggs i Norvik. Den första bebyggelsen beräknas stå färdig 2025 och hela området vara färdigt cirka tio år senare.

Flygbild över Loudden. Här ska ett modernt stadsområde med innerstadskaraktär växa fram. Omkring 4 000 bostäder ska byggas på Loudden med start 2022/2023.
Bild: Lennart Johansson, Stockholms stadsbyggnadskontor

Källor: DN, Stockholms stad

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *