Ökat krav på ö-poliser

Polisen tog ner skylten från polishuset 2016. Dags att sätta upp den igen, tycker Daniel Källenfors. . Foto: Lidingösidans arkiv.
Stad & Politik26 maj 2021 kl 05.162

Öns samtliga partier kräver att Lidingö får poliser som uteslutande har Lidingö som arbetsområde. Lidingö borde ha åtminstone fem områdespoliser om Polismyndigheten skulle följa sina egna rekommendationer, det vill säga 1 områdespolis per 10 000 invånare.

– Vi betalar full skatt som alla andra, och tycker vi har rätt till full polisnärvaro på ön, säger Daniel Källenfors (M), kommunstyrelsens ordförande.

Sedan polisstationen på Lidingö lades ner för flera år sedan, har kravet på en egen station varit en återkommande fråga i de allmänna valen. Efter nedläggningen har staden fått nöja sig med en samverkansöverenskommelse med Polismyndigheten med den något svepande formuleringen ”Det huvudsakliga målet med samverkan är att minska brottsligheten och öka tryggheten på Lidingö.” Men det räcker inte, tycker öns politiker. I den nya samverkansskrivelsen mellan Lidingö stad och Polismyndigheten vill staden få in en skrivning att Lidingö ska få särskilt ”dedikerade polisiära resurser i form av områdespoliser som har en stark lokal förankring och som uteslutande har Lidingö som arbetsfält.” Man vill redan i år få två områdespoliser och därefter utöka antalet på ön. Önskemålet är att de också ska ha sin bas på Lidingö, vilket inte borde vara svårt att genomföra då det redan finns en polisstation där ambassadpoliserna redan nu håller till, menar politikerna.

– Nu är vi tydligare i vår skrivning och mer konkreta med vad vi förväntar oss, säger Daniel Källenfors (M), kommunstyrelsens ordförande. Det har inte stått i den gamla skrivningen men vi ville få in behovet av lokala poliser.

Källenfors tycker att det i och för sig fungerar bra med de snabbutryckningar som sker men det måste kombineras med lokal kännedom.

– De har ju tidigare prioriterat bort Lidingö framför andra områden, vilket vi tycker är anmärkningsvärt. Vi betalar lika mycket skatt som alla andra, säger han. Vi har också problem och Lidingöborna har rätt att känna trygghet med en polisnärvaro.

Det är den statliga Polismyndigheten som beslutar om på vilket sätt deras resurser ska fördelas. Kommuner kan bara framföra önskemål om hur stor polisnärvaro man tycker sig behöva.

Enligt Källenfors så har man från myndighetens sida förståelse för Lidingös önskemål men påtalar att man är underfinansierad.

– Vi måste lyfta frågan och bli tydliga i våra krav; det duger inte med vaga löften om områdespoliser i framtiden, säger Daniel Källenfors (M).

Susann Thorngren

Kommentarer

  1. Det är oerhört glädjande att Lidingöpolitikerna inte ger upp inför motståndet från Polisledningen. Sedan 2015 har Lidingö fått stå tillbaka för gängkrigen. Under dessa år har det blivit Polisledningens alibi för att inte genomföra det viktigaste i omorganisationen.

    Nu ser det ut som om Lidingöpolitikerna och riksdagsman Kerstin Lundgren hittat receptet. Jag är övertygad om att det i höst kommer att få genomslag och bli modell för besvikna kommuner i hela Sverige. Lidingö lyckades ju mot alla odds beträffande tiggeriet just därför att man satte tryggheten främst. Att bostadspriserna ökat in absurdum visar att väl fungerande Lidingö är oerhört attraktivt. Nu gäller det att fortsätta tills även denna seger är vunnen !

  2. Det är mycket tillfredsställande att vi nu har konsensus över hela den politiska skalan när det gäller kravet på att återfå dedikerade områdespoliser till Lidingö. Lidingöpartiet har drivit frågan under flera år, men det är en stor styrka för kommunen att samtliga partier på ön nu står bakom kravet. Hela polisreformen från 2015 handlar om att polisen ska komma närmare medborgarna och vara väl insatta i den lokala problematik de ska jobba med. Det är dags för Polismyndigheten att visa handlingskraft i denna fråga nu.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *