Ökad smitta påverkar förvaltningarna

Stad & Politik10 december 2020 kl 06.20

Varje vecka stämmer stadens förvaltningar av läget med anledning av den pågående pandemin. Som Lidingö Nyheter rapporterat ligger Lidingö illa till när det gäller antalet smittade. Nu konstaterar Omsorgs- och socialförvaltningen (OSN) att antalet smittade har ökat främst inom äldreomsorgen. Förvaltningen uppger i sin rapport att man ser en särskilt ökad smittspridning på ett av stadens vård- och omsorgsboenden för äldre.

Sjukfrånvaron bland personalen är relativt hög, särskilt inom vissa grupper såsom sjuksköterskor. Ett krävande arbete med smittspårning pågår, just nu har totalt ett 100-tal medarbetare provtagits, något som ger en kraftigt ökad belastning på chefer och sjuksköterskor då alla dessa medarbetare måste kallas in för provtagning. Förvaltningen uppger att man har fortsatt god tillgång till skyddsutrustning, även om det kan vara lite ojämna leveranser. Beslut i nämnden togs den 17 november om fortsatt stängning av daglig verksamhet och sysselsättningsverksamhet fram till 15 december. Förvaltningen anser att man sammantaget just nu har en betydande påverkan på sin verksamhet.

Lärande- och kulturförvaltningen tycker att de har en måttlig påverkan på sin verksamhet, men ett par enheter har det extra tufft. Många ur personalen är trötta och ser fram emot välförtjänt ledighet. Förvaltningen arbetar med omställningen utifrån det nya beslutet gällande kommande övergång till distansarbete för gymnasieskolor.

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen (MSK) har ansvaret för tillsyn ute på restauranger och liknande. Förvaltningen har följt upp klagomål där det har glesats ut mellan bord på en restaurang. Totalt sedan 1 juli har cirka 100 tillsynsbesök relaterade till pandemin gjorts.

Övriga förvaltningar anser inte att pandemin påverkar deras verksamhet.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *