Nytt miljöprogram på gång

Kommunalråden, från vänster: Daniel Källenfors (M), Birgita Sköld (LP), Amelie Tarschys Ingre (L) och Carl-Johan Schiller (KD).
Stad & Politik28 augusti 2020 kl 06.24

Inom kort går förslaget på nytt miljöprogram för perioden 2021–2030 ut på remiss för att sedan antas och träda i kraft vid årsskiftet, skriver den borgerliga majoriteten i ett pressmeddelande.

Det nya miljöprogrammet tar sitt avstamp i FN:s hållbarhetsmål Agenda 2030 och fokus ligger på att Lidingö stad ska vara en förebild för andra när det gäller miljöarbetet och underlätta för Lidingöborna att ta miljövänliga beslut, utan pekpinnar.

Lidingö stad har i tre tidigare omgångar antagit miljöprogram, senast 2015. Under hösten 2019 påbörjades arbetet med att ta fram ett nytt program som ska gälla från januari 2021. På nästa kommunstyrelse den 7 september kommer det nya förslaget skickas ut på remiss. Förslaget har tre huvudområden som är: Begränsad klimatpåverkan, Rikt växt- och djurliv samt Rika och livskraftiga vattenmiljöer.  

– Det är viktigt att vårda Lidingö för kommande generationer. Därför ska Lidingös miljö- och klimatarbete präglas av en hög effektivitet där saker som faktiskt gör skillnad är det som genomförs, inte symbol- och plakatpolitik. Lidingöborna älskar sitt rika djur- och växtliv som skapar möjlighet till rekreation och en boendemiljö utöver det vanliga. Det måste vi värna och utveckla. Därför vill vi skapa fler naturskyddsområden och öka mängden mark med ängsskötsel, säger Daniel Källenfors (M), kommunstyrelsens ordförande.

Skärgårdsön Lidingö ska enligt Lidingömajoriteten även förbättra och värna kvaliteten i vattnet som en del av miljöarbetet.

– Kottlasjöns vatten har förbättrats mycket de senaste åren och vi vill göra samma utveckling med Kyrkviken. Vi har redan sedan tidigare en blåplan för en positiv utveckling av vattnet på och runt Lidingö och det arbetet vill vi intensifiera. Nedskräpning är en annan sak som vi behöver arbeta aktivt emot, då det är ett stort hot mot Lidingös djurliv, på land och i vatten. Den gröna sköna ön ska också ha blått friskt vatten, säger Birgitta Sköld (LP), ordförande i Omsorgs- och socialnämnden.

De senaste åren har Lidingö stad minskat sin energiförbrukning med 40 procent, vilket är en utveckling som Lidingömajoriteten vill ska fortsätta.

– Vi har lyckats sänka energiförbrukningen ordentligt, men vi kan sänka den ytterligare. Genom att minska energianvändningen så sparar vi på skattebetalarnas pengar och gör en insats för klimatet. På samma sätt är det med matsvinnet och matens klimat- och miljöpåverkan. Genom att erbjuda god och hälsosam mat till våra brukare och elever minskar matsvinnet och maten som ändå slängs bort ska hanteras som en resurs, säger Amelie Tarschys Ingre (L), ordförande i Utbildningsnämnden.

Framkomlighet är en viktig fråga för Lidingömajoriteten, men de vill också att det ska vara lätt att framföra bilen på ett miljövänligt sätt. Därför föreslår de nu fler publika laddplatser för elfordon samt att andelen förnybar råvara i drivmedlet för Lidingö stads fordon ska öka.

– De flesta av Lidingö stads fordon är redan idag miljöbilar, men under de nästkommande åren vill vi att fordonsflottan ska bli helt fossilfri. Vi vill också underlätta för Lidingöbon att välja en elbil genom att utöka dagens sju publika laddplatser. På det sättet blir det även möjligt för Lidingöbor som bor i flerfamiljshus att välja en elbil. Andra saker vi vill satsa på är solceller på stadens fastigheter, att flera av stadens byggnader ska vara miljöcertifierade och att stadens kapitalinvesteringar ska vara fossilfria, säger Carl-Johan Schiller (KD), ordförande i Teknik- och fastighetsnämnden.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *