Nytt centrumförslag presenteras

Stad & Politik16 april 2019 kl 04.30

Stadsbyggnadsprojektet Lidingö Centrum-Torsvik är i gång med ett nytt förslag för Lidingö centrum. Inom kort kommer det att presenteras för oppositionen.

Den 24 april presenteras ett nytt förslag för utvecklingen av Centrum-Torsvik för oppositionen. Det är ett förslag som arbetats fram mellan politik, tjänstemän och centrums nya ägare Grosvenor Europe. Skisserna är ett första steg och visar på en viljeinriktning hur centrum kan utvecklas. Under våren 2019 bestäms ramarna för projektet och när dessa är preciserade kan detaljplaneprocessen starta.

– Grosvenor har varit lyhörda för krav på småskalighet och god närservice för Lidingöborna, något som har varit prioriterat från Lidingömajoriteten. Nästa steg blir att involvera även oppositionen, säger Daniel Källenfors, enligt Mitti Lidingö.

Daniel Källenfors betonar att en bred politisk förankring är viktig. Processen att rusta upp Lidingö centrum har tagit över tio år och flertalet förslag har skrotats och bråkats om.

Lidingö centrum består idag av ca 12 000 kvadratmeter handel och service men det finns en efterfrågan på fler butiker, restauranger och annan service. Utöver detta kommer även ett mindre tillägg av bostäder tillkomma.

Vidare skriver Mitt i att man planerar att parkeringsplatserna i centrum ska ersättas av parkeringshus. Tanken är att parkeringsplatserna totalt ska bli fler.

Det nya förslaget beräknas starta formellt under våren 2019 och detaljplaneprocessen kommer att ta två till tre år beroende på förutsättningarna.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *