Nya Vallen dyrare än först beräknat

Stad & Politik22 mars 2019 kl 07.23

Som Lidingö Nyheter tidigare har rapporterat har byggandet av den nya friidrottsanläggningen på Lidingövallen återremitterats för att inga anbud inkommit inom den bestämda budgeten. Den 20 mars tog kultur- och fritidsnämnden beslut att på nytt rekommendera kommunstyrelsen att investera i en ny friidrottsanläggning. Den här gången beräknades kostnaderna till 60 miljoner kr till skillnad från det tidigare beslutet där kostnaden bedömdes vara 35 miljoner kr.

Ärendet började för snart två år sedan den 10 maj 2017 när kultur- och fritidsnämnden först tog beslut om en ny friidrottsanläggning. Baserat på kalkylen som lärande- och kulturförvaltningen presenterade då skulle det kosta 35 miljoner kr. När upphandlingen skulle påbörjas kom endast ett anbud in som var långt över den beräknade kostnaden. Teknik- och fastighetsförvaltningen tittade då på kalkylen som lärande- och kulturförvaltningen hade gjort och bedömde att den tidigare kalkylen var felaktig, varav ärendet blev återremitterat av teknik- och fastighetsnämnden.

Enligt den nya kalkylen som kultur- och fritidsnämnden har tagit beslut om beräknas kostnaderna bli 95,5 miljoner kr. Lärande- och kulturförvaltningen har dock gjort bedömningen att det går att sänka den genom en ny placering av friidrottsanläggningen, som skulle kunna göra det möjligt att hålla kostnaderna nere till 60 miljoner kr. Vilket enligt den bedömningen skulle sänka kostnaden med 35 miljoner kr, alltså lika mycket som budgeten bedömdes vara i det första förslaget.
Kultur- och fritidsnämnden föreslår att kommunstyrelsen först ska anvisa 1 miljon kr för en till utredning, innan de går vidare med investeringen av friidrottsanläggningen. Detta för att få en mer precis kalkyl baserat på de nya förutsättningarna.

Filip Svanberg (M), ordförande i kultur- och fritidsnämnden, lämnar följande kommentar angående ärendet:
– Nu är vår rekommendation klubbad av en enhällig nämnd. Besluten som togs följer av den bifogade tjänsteskrivelsen. Jag vill betona det utmärkta arbetet som förvaltningen har gjort och sammanfattat i en utmärkt tjänsteskrivelse. Beslutet om vår rekommendation tas mot bakgrund att vi funnit en väg framåt där vi kan uppnå en fullgod anläggning. Nu är ärendet skickat till kommunstyrelsen för beslut och vi hoppas vår rekommendation vinner gehör. Därefter ser vi fram emot en start av genomförandet och effektivt genomförande med ett gott resultat som kommer till nytta föra alla Lidingöbor.

Niclas Svensson (S), ledamot i kultur- och fritidsnämnden, och Daniel Larsson (S),ledamot i kommunstyrelsen lämnar följande kommentar angående ärendet:
– Hanteringen av den här frågan har tagit orimligt lång tid. Det har sedan länge funnits ett stort behov att skapa en modern, tillgänglig och fullstor friidrottsarena med en 400 meters löparbana och en fullstor fotbollsplan. Den översyn som nu har genomförts ser ut att visa på att de tidigare aviserade orimligt höga investeringskostnaderna kan sänkas rejält, samtidigt som viktiga funktioner för idrotten kan behållas, något som bör kunna ligga till god grund för en kostnadseffektiv och ur miljöhänsyn optimal upphandling.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *