Nya regler för ny arvodesberedning

Stad & Politik19 februari 2019 kl 03.43

Det var ett rörande enigt fullmäktige som på måndagens fullmäktige beslutade om ett nytt reglemente för nästa arvodesberedning. Ja, Carl-Johan Schiller (KD) gick ett steg längre och gjorde avbön för effekterna av arvodescirkusen för Lidingö.

– Jag ger oppositionen rätt i att arvodesdebatten skadat förtroendet för politiken i sin helhet och även för  mig och mitt parti och det är jag ledsen för, sa Carl-Johan Schiller innan han yrkade bifall till förslaget för nytt reglemente för arvodesberedningen.

– Det talas och det skrivs fortfarande om politikers arvoden på Lidingö, inte bara här på ön. Det har skapat ett dåligt rykte helt enkelt. Lidingös politiska majoritet har en brant uppförsbacke att återvinna förtroendet från lidingöborna och omvärlden, sa Patrik Sandström (MP) när han yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag.

Daniel Larson (S) yrkade också bifall till förslaget men skickade med en uppmaning till den nya beredningen.

– Jag hoppas att den arvodesberedning som blir vald i kväll kan landa i ett förslag som alla ställer sig bakom och inte ett förslag som majoriteten har vunnit, sa han.

– Det som blev tydligt efter arvodescirkusen är att makten måste ligga närmare lidingöborna. Detta är ett sätt att flytta ner makten dit till de som är folkvalda av lidingöborna, sa Jonas Lundgren (V).

Centerpartiet tycker det är rätt att flytta arvodesberedningen så att det ligger under fullmäktige.

– Det minimerar risken att de kommande kommunalråden sätter sina egna arvoden, menade Patrik Buddgård (C).

Övriga partier biföll det nya reglementet utan övriga kommentarer.

Det nya reglementet innebär att på det första sammanträdet med nyvalda fullmäktige, väljer fullmäktige en arvodesberedning för den löpande mandatperioden. Arvodesberedningen består av det antal ledamöter och ersättare som kommunfullmäktige bestämmer. Bland ledamöterna väljer fullmäktige vid samma tillfälle en ordförande och en vice ordförande för den tid som de har valts att vara ledamöter. Arvodesberedningen ska lägga fram förslag i alla arvodesärenden som fullmäktige ska behandla. Arvodesberedningen bestämmer själv sina
arbetsformer.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *