Nya regler för Attefallshus

Stad & Politik12 mars 2020 kl 05.46

Sedan den 1 mars 2020 gäller nya regler för attefallshus. Största tillåtna byggnadsarea är nu 30 kvm, från tidigare 25 kvm, men gäller endast för komplementbostadshus.

Attefallshus kräver inget bygglov. Däremot måste du göra en anmälan till Lidingö stad för att få startbesked innan du börjar bygga.

Attefallshus som används som komplementbyggnader, som till exempel garage, förråd eller gäststuga, får även fortsättningsvis vara högst 25 kvadratmeter.

För självständig bostad (komplementbostadshus) gäller:

  • Den totala byggnadsarean får max vara 30 kvadratmeter.
  • Den högsta tillåtna höjden från mark till taknock är 4,0 meter.
  • Om du vill bygga närmare tomtgränsen än 4,5 meter behöver du grannens medgivande (skriftligt). Mot gata och annan allmän plats ska avståndet alltid vara minst 4,5 meter, annars krävs bygglov.

Om huset ska användas som en självständig bostad måste det också följa lagkraven på bostäder. Det innebär till exempel att huset ska vara tillgänglighetsanpassat.

En attefallsåtgärd kan vara en ny byggnad på din tomt, men också en tillbyggnad eller extra takkupor på ditt hus. Om du har ett enbostadshus kan du även inreda ytterligare en bostad i huset som en attefallsåtgärd. (Inreda i det här fallet innebär att bygga om för att skapa en ny lägenhet.)

För att räknas som attefallsåtgärder måste åtgärderna följa vissa krav, som mått och avstånd till tomtgräns.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *