Nya planer för Stockby industriområde

Stockby står inför förnyelse. Foto: Google Maps.
Stad & Politik21 januari 2020 kl 07.18

Lidingö stad har presenterat ett förslag på ett antal åtgärder för Stockby industriområde på kort och lång sikt. Förslaget innehåller bland annat möjligheter till nya informationstavlor i området, se över möjligheterna att bygga på och bygga ut några av lokalerna i området samt att möjliggöra fler parkeringsplatser.

– Lidingös företagare är viktiga för Lidingömajoriteten och tillsammans med Lidingö Näringsliv har vi nu kartlagt behoven i Stockby industri-område, säger Daniel Källenfors (M), kommunstyrelsens ordförande på Lidingö.

En av åtgärderna som nu föreslås är att sätta upp nya informationstavlor i området för att det ska bli lättare att få en överblick över vilka verksam-heter som finns i Stockby industriområde.

Flera företagare i Stockby har också uttryckt att de skulle vilja expandera sin verksamhet. Därför vill Lidingömajoriteten öppna för viss utbyggnad av Stockby.

– En utbyggnad av Stockby handlar om att bygga på en extra våning på några av lokalerna i området samt bygga ut några av de befintliga lokalerna på hårdgjord mark, säger Amelie Tarschys Ingre (L), kommunalråd och ordförande för Utbildningsnämnden. Givetvis kommer detta göras med hänsyn till omgivningen och utifrån de önskemål som finns från Lidingös företagare.

Parkeringsplatser har lyfts av flera företagare i Stockby som ett problem. Därför ser nu Lidingö stad över möjligheten att skapa fler parkeringsplatser i området.

– Det ska vara lätt för både kunder och företagare att parkera i Stockby, säger Carl-Johan Schiller (KD), kommunalråd och ordförande för Teknik- och fastighetsnämnden. Därför ser vi nu över var det kan tillskapas fler parkeringsplatser i Stockby. Bland annat vet vi att parkeringsplatser skulle kunna skapas längs med flera av vägarna i området. Även när det gäller parkeringsplatser vill vi att förändringar görs i nära dialog med näringslivet.

Lidingö Näringsliv och Stockbys fastighetsägare och företag är mycket glada över att det nu finns en öppning för utveckling av området.

– Det har länge varit trångt i Stockby då företagen växer. Många företag har fått flytta sina verksamheter utanför Lidingö, säger Katarina Palmstierna, ordförande för Lidingö Näringsliv.

På detta sätt kan vi kanske få behålla vår fina våra företag på ön.  Det känns bra att Lidingös hantverksby fräschas upp och att vi dessutom kan lösa både skylt- och parkeringsfrågan.

Nästa steg är att Fastighetsägare och företagare i Stockby, Lidingö Näringsliv och Lidingö stad samlas till ett möte för att börja planeringen både på kort och på lång sikt.

Läs hela rapporten här: http://www.lidingonaringsliv.se/stockby.html

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *